Εξατομικευμένη άσκηση της ιατρικής επιστήμης, με γνώμονα τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ασθενούς, με πιστή εφαρμογή των αυστηρών κριτηρίων της “ιατρικής βασισμένης σε αποδείξεις” (evidence based medicine).

Ασχολούμαστε με όλο το φάσμα της νοσολογίας των ενηλίκων, τη διάγνωση και θεραπεία των οξέων και χρόνιων παθήσεων, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.

Ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος με σημαντικό ερευνητικό έργο αποτελούν τα νοσήματα που έχουν ανοσολογικό υπόστρωμα και οι επιπλοκές τους.

Οι δραστηριότητες της ομάδας συντονίζονται από τον Δρ Αντώνιο Δημητρακόπουλο με πολυετή θητεία σε τριτοβάθμια Πανεπιστημιακά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και ιδιαίτερη εμπειρία στο χειρισμό, στη διαγνωστική προσέγγιση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση σπάνιων και δυσεπίλυτων κλινικών περιστατικών.

Πλήρης Ενημέρωση για τον COVID-19

Θεματολογία