ΑρχικήΚορονοϊόςΕπιδημιολογία

Επιδημιολογία

Συναφείς Ενότητες:

Δημοφιλή:

Στέλεχος Δέλτα: Γιατί Εξαπλώθηκε Ταχύτερα από τα Προηγούμενα Στελέχη της Πανδημίας;

Αντίθετα με τα προηγούμενα στελέχη του SARS-CoV-2, το στέλεχος Δέλτα μπορεί να προσκολληθεί σε αντίγραφα του εαυτού του, σχηματίζοντας έτσι μεγαλύτερες δομές, όπως διαπίστωσε μία νέα έρευνα από το National Institutes of Health των ΗΠΑ. Η επιστημονική ομάδα της μελέτης υποστήριξε ότι το γεγονός αυτό επέτρεψε στο στέλεχος Δέλτα να εξαπλωθεί ταχύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα στελέχη της πανδημίας. Η έρευνα δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό Viruses. Σήμερα είναι γνωστό ότι η πρωτεΐνη ακίδα του στελέχους Δέλτα...

COVID-19: Η Παχυσαρκία, ο Διαβήτης και η Υπέρταση Αυξάνουν τον Κίνδυνο Θανάτου στις Νεαρές Ηλικίες

Η παχυσαρκία, οι διαταραχές στο μεταβολισμό της γλυκόζης και η υπέρταση αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου από COVID-19 σε ενήλικες νεαρής ή μέσης ηλικίας, με αποτέλεσμα τα τελευταία να διατρέχουν συγκρίσιμο κίνδυνο από τη λοίμωξη με αυτό των ηλικιωμένων. Στο παραπάνω αποτέλεσμα κατέληξε μία νέα μελέτη που χρησιμοποίησε δεδομένα από τη βάση Lean European Open Survey for SARS-CoV-2 Infected Patients (LEOSS). Σήμερα είναι γνωστό ότι οι ηλικιωμένοι και οι άνδρες διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και να καταλήξουν από...

SARS-CoV-2: Ποιες Πρωτεΐνες της Φυσικής Ανοσίας Χρησιμοποιεί για να Μολύνει τα Κύτταρα του Ανθρώπου;

Ο ιός SARS-CoV-2 βασίζεται στις πρωτεΐνες IFITM προκειμένου να εισέλθει και να πολλαπλασιαστεί στα ανθρώπινα κύτταρα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Virology. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της μελέτης, όλα τα στελέχη του SARS-CoV-2 που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα (από το Άλφα μέχρι το Δέλτα και το Όμικρον) εξαρτώνται άμεσα από τις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες και ιδιαίτερα την IFITM2 προκειμένου να πολλαπλασιαστούν και να δημιουργήσουν νέους ιούς. «Μάλιστα, η...

Σημαντική Αύξηση στις Ανθεκτικές Λοιμώξεις κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας

Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για COVID-19 ή άλλα αίτια κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσίασαν ανθεκτικές βακτηριακές λοιμώξεις σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν πριν την πανδημία της COVID-19, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νέας ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) και προέρχεται από τις ΗΠΑ. Το 2019, 1.2 εκατομμύρια άτομα κατέληξαν από ανθεκτικές λοιμώξεις και ο αριθμός αυτός αναμένεται να δεκαπλασιαστεί μέχρι το...
Επιλογές