Δίαιτα 5:2 – Ποιο Πλεονέκτημα έχει σε Σχέση με τις Συμβατικές Δίαιτες;

Τα τελευταία 10 χρόνια η δίαιτα 5:2 έχει φέρει επανάσταση στην απώλεια βάρους, βοηθώντας εκατομμύρια ασθενείς που έχουν θέσει τον παραπάνω στόχο.

Η δίαιτα αυτή ανήκει στις δίαιτες διαλειμματικής νηστείας, οι οποίες περιορίζουν το χρονικό διάστημα στο οποίο κάνουμε τα διάφορα γεύματα.

Οι δύο αριθμοί στη δίαιτα 5:2 αναφέρονται στις ημέρες της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραπάνω δίαιτα, τις 5 από τις 7 ημέρες μπορούμε να καταναλώνουμε όποια τρόφιμα επιθυμούμε (χωρίς υπερβολές), ενώ τις υπόλοιπες 2 μέρες περιορίζουμε σημαντικά την κατανάλωση θερμίδων (συχνά σε λιγότερο από 500 θερμίδες).

Αν και διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δίαιτες διαλειμματικής νηστείας δεν είναι περισσότερο αποτελεσματικές από τις συμβατικές για την απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα, άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η παραπάνω διατροφική προσέγγιση μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη τα οποία δεν περιορίζονται στην απώλεια βάρους.

Μία νέα μελέτη από το Queen Mary University του Λονδίνου προσφέρει μερικά επιπλέον δεδομένα που δείχνουν γιατί θα πρέπει να προτιμήσουμε τη δίαιτα 5:2 σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις για την απώλεια βάρους.

Η έρευνα αυτή, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αποτελεί την «πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη για τη δίαιτα 5:2». Οι επιστήμονες εξέτασαν συνολικά 300 ενήλικες με παχυσαρκία οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα ήταν 100 εθελοντές οι οποίοι επισκέφθηκαν ένα διαιτολόγο. Έλαβαν οδηγίες σχετικά με τον περιορισμό των μερίδων, τη χρήση ημερολογίου διατροφής, καθώς και μεθόδους με τις οποίες μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση σνακ.

Οι 100 εθελοντές της δεύτερης ομάδας πήραν ένα φυλλάδιο οδηγιών για τη δίαιτα 5:2 καθώς και links για ιστοσελίδες που περιέγραφαν την παραπάνω δίαιτα και τα οφέλη που προσφέρει. Δεν συναντήθηκαν με διαιτολόγους και ο στόχος αυτής της ομάδας ήταν να δοκιμάσουν τη δίαιτα από μόνοι τους οι εθελοντές.

Στην τελευταία ομάδα, η οποία είχε επίσης 100 εθελοντές, οι τελευταίοι έλαβαν και αυτοί το φυλλάδιο οδηγιών για τη δίαιτα 5:2. Οι εθελοντές συμμετείχαν επίσης σε συμβουλευτικές συναντήσεις 6 εβδομάδων οι οποίες είχαν ως στόχο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλα άτομα και να ζητήσουν συμβουλές από ειδικούς.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την πορεία των εθελοντών για 1 χρόνο. Σε αυτό το διάστημα, το 15% των εθελοντών της πρώτης ομάδας κατάφερε να χάσει το 5% του σωματικού βάρους, ενώ στη δεύτερη και την τρίτη ομάδα, το 18% και το 28%, αντίστοιχα, κατάφεραν να επιτύχουν τον παραπάνω στόχο.

Αν και όλοι οι εθελοντές πέτυχαν μία μέτρια μείωση του σωματικού τους βάρους κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρατηρήθηκε μία σημαντική διαφοροποίηση στα δεδομένα.

Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με την άποψή τους για τη δίαιτα που ακολούθησαν, οι εθελοντές στις ομάδες της δίαιτας 5:2 ανέφεραν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι και σκόπευαν να προτείνουν τη δίαιτα και σε φίλους τους.

Μάλιστα, αρκετοί υποστήριξαν ότι είχαν σκοπό να συνεχίσουν τη δίαιτα ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. Επιπλέον, το ποσοστό των εθελοντών που συμμορφώθηκαν με τη δίαιτα στη 2η και την 3η ομάδα ήταν υψηλότερο σε σχέση με την 1η.

«Η έρευνά μας προσφέρει τα πρώτα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της δίαιτας 5:2 σε πραγματικές συνθήκες», εξηγούν οι συγγραφείς.

«Παρατηρήσαμε ότι αν και η δίαιτα 5:2 δεν είναι περισσότερο αποτελεσματική από τις συμβατικές δίαιτες στην απώλεια βάρους, οι εθελοντές την προτιμούν καθώς είναι πολύ πιο απλή».

Η αποτελεσματικότητα της δίαιτας που παρατηρήθηκε στη μελέτη ήταν συγκρίσιμη με αυτή που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες που εξέτασαν δίαιτες διαλειμματικής νηστείας.

«Οι γιατροί θα πρέπει ίσως να συνιστούν τη δίαιτα 5:2 για την απώλεια βάρους στους ασθενείς τους. Αν και η αποτελεσματικότητά της δεν είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή που παρατηρείται στις συμβατικές δίαιτες, φαίνεται ότι είναι πιο απλή και επομένως πιο ελκυστική για τους ασθενείς», καταλήγει η μελέτη.

Φωτογραφία: SHVETS production

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα