Εξατομικευμένη άσκηση της ιατρικής επιστήμης, με γνώμονα τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ασθενούς, με πιστή εφαρμογή των αυστηρών κριτηρίων της “ιατρικής βασισμένης σε αποδείξεις” (evidence based medicine).

Ασχολούμαστε με όλο το φάσμα της νοσολογίας των ενηλίκων, τη διάγνωση και θεραπεία των οξέων και χρόνιων παθήσεων, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών.

Ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος με σημαντικό ερευνητικό έργο αποτελούν τα νοσήματα που έχουν ανοσολογικό υπόστρωμα και οι επιπλοκές τους.

Οι δραστηριότητες της ομάδας συντονίζονται από τον Δρ Αντώνιο Δημητρακόπουλο με πολυετή θητεία σε τριτοβάθμια Πανεπιστημιακά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και ιδιαίτερη εμπειρία στο χειρισμό, στη διαγνωστική προσέγγιση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση σπάνιων και δυσεπίλυτων κλινικών περιστατικών.

Εργαστείτε Μαζί Μας

Ζητείται ιατρός Ειδικός Παθολόγος για στελέχωση της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.
Ειδικότερα, η εν λόγω θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με καθήκοντα και υποχρεώσεις Επιμελητή Β΄ της κλινικής, με υποχρέωση εφημεριών, υψηλών απαιτήσεων και με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται για την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση και την εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pathologia.eu (θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

Θεματολογία