Αποφρακτική Υπνική Άπνοια: Ανεξάρτητος Παράγοντας Κινδύνου για την Άνοια Σύμφωνα με Νέα Μελέτη

Η αποφρακτική υπνική άπνοια μπορεί να προκαλέσει πρώιμη έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών στους άνδρες μέσης ηλικίας, ακόμα και αν δεν έχουν άλλες συννοσηρότητες ή παχυσαρκία, όπως υποστηρίζει μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε προσφάτως στο περιοδικό Frontiers in Sleep.

Η επιστημονική ομάδα της έρευνας εξέτασε 27 άνδρες με νέα διάγνωση αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Οι εθελοντές ήταν 35-70 ετών και δεν ήταν παχύσαρκοι ούτε είχαν άλλες συννοσηρότητες. Η ομάδα ελέγχου της έρευνας ήταν 7 υγιείς άνδρες.

Η Σύνδεση Ανάμεσα στην Αποφρακτική Υπνική Άνοια και την Έκπτωση των Γνωστικών Λειτουργιών

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες με σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια παρουσίασαν ελλείμματα σε αρκετές γνωστικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων η μνήμη, η αναγνώριση συναισθημάτων και οι εκτελεστικές λειτουργίες.

Στους άνδρες με ήπια αποφρακτική υπνική άπνοια παρουσιάστηκαν επίσης ορισμένα ελλείμματα στις παραπάνω λειτουργίες, ωστόσο αυτά ήταν ηπιότερα σε σχέση με τους ασθενείς που είχαν σοβαρή άπνοια. Μάλιστα, η ομάδα αυτή σπάνια είχε χειρότερες εξετάσεις των γνωστικών λειτουργιών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Αν και οι περισσότεροι ασθενείς με υπνική άπνοια έχουν αρκετές συννοσηρότητες, στην παρούσα μελέτη κανένας ασθενής δεν είχε άλλες συννοσηρότητες, όπως καρδιαγγειακή νόσο, διαβήτη, χρόνια φλεγμονή ή κατάθλιψη. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της μελέτης, η επιλογή του δείγματος ήταν ένα από τα ισχυρά σημεία της ανάλυσής τους, καθώς στις προηγούμενες μελέτες δεν ήταν εύκολο να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις επιδράσεις της υπνικής άπνοιας και τις επιδράσεις των παραπάνω συννοσηροτήτων στον κίνδυνο άνοιας.

«Στις αναλύσεις μας δείξαμε ότι η αποφρακτική υπνική άπνοια μπορεί να προκαλέσει έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν άλλες συννοσηρότητες. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι όλες οι επιδράσεις της υπνικής άπνοιας στις γνωστικές λειτουργίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα συνοδά νοσήματα των ασθενών», εξήγησαν οι συγγραφείς.

Αναφορικά με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η υπνική άπνοια επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι πιθανώς εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

  • Η μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου
  • Τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα
  • Οι αλλαγές της ροής του αίματος στον εγκέφαλο
  • Οι διαταραχή της συνέχειας του ύπνου
  • Η νευροφλεγμονή

Καταλήγοντας, η ομάδα τόνισε ότι η υπνική άπνοια είναι μία σοβαρή νόσος που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Φωτογραφία: Emma Filer

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα