Η Παχυσαρκία Αυξάνει τον Κίνδυνο για Όλες τις Λοιμώξεις του Αναπνευστικού Σύμφωνα με Νέα Μελέτη

Εκτός από την COVID-19, η παχυσαρκία φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου από αρκετές λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα μίας μεγάλης μελέτης που εξέτασε δεδομένα από τη βάση UK Biobank.

Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) κατά 10 μονάδες συνδέθηκε με 126% αυξημένο κίνδυνο σοβαρής COVID-19, 74% αυξημένο κίνδυνο σοβαρών συμπτωμάτων από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και 37% αυξημένο κίνδυνο σοβαρών συμπτωμάτων από λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, ακόμα και μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η φυλή.

«Η έρευνά μας υποστηρίζει τα προηγούμενα δεδομένα που είχαν δείξει ότι κάθε αύξηση του ΔΜΣ κατά 10 μονάδες διπλασιάζει σχεδόν τον κίνδυνο σοβαρής COVID-19. Από την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήσαμε ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο και για τις υπόλοιπες λοιμώξεις του αναπνευστικού, ωστόσο η σύνδεση αυτή είναι ασθενέστερη», αναφέρουν οι επιστήμονες της μελέτης στο περιοδικό JAMA.

Τον υψηλότερο κίνδυνο είχαν οι ασθενείς με ΔΜΣ στο εύρος 35-60. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς αυτοί είχαν 138% αυξημένο κίνδυνο σοβαρής COVID-19, 91% αυξημένο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων του κατώτερου και 40% αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού.

«Ορισμένες προηγούμενες μελέτες είχαν υποστηρίξει ότι η παχυσαρκία μειώνει τον κίνδυνο λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού, ωστόσο στην ανάλυσή μας παρατηρήσαμε το αντίθετο. Όπως φαίνεται, οι μηχανισμοί που αυξάνουν τον κίνδυνο COVID-19, αυξάνουν και τον κίνδυνο για τις υπόλοιπες λοιμώξεις του αναπνευστικού», αναφέρει η ομάδα.

Οι επιστήμονες αναφέρθηκαν επίσης και σε ορισμένες πρόσφατες έρευνες που είχαν εξετάσει τη σύνδεση ανάμεσα στο ΔΜΣ και την COVID-19, καθώς και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως η γρίπη.

Ακόμη, υπήρχαν αναφορές και σε μία έρευνα του 2018, η οποία έδειξε ότι οι ασθενείς με παχυσαρκία παρουσιάζουν συχνότερα λοιμώξεις από το αναπνευστικό συγκριτικά με αυτούς που έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος.

Σήμερα, γνωρίζουμε επίσης ότι η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα, όπως για παράδειγμα ορθόπνοια, δύσπνοια και συριγμό.

«Οι παρατηρήσεις μας αναδεικνύουν για ακόμα μία φορά την ανάγκη για παρεμβάσεις σε πληθυσμιακό επίπεδο οι οποίες θα έχουν ως στόχο να περιορίσουν τα ποσοστά της παχυσαρκίας», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Στην έρευνα εξετάστηκαν δεδομένα για 476.176 εθελοντές. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 58 χρόνια, το 54% ήταν γυναίκες και ο μέσος ΔΜΣ ήταν 27.4.

Από τους 20.302 εθελοντές που νοσηλεύτηκαν ή κατέληξαν, οι 1.296 είχαν COVID-19, οι 17.085 είχαν λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ οι 1.504 είχαν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.

Ένας περιορισμός της έρευνας ήταν ότι δεν κατάφερε να εξάγει δεδομένα για συγκεκριμένες λοιμώξεις ξεχωριστά. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας ενδεχομένως δεν αφορούν διαφορετικούς πληθυσμούς σε σχέση με αυτόν που εξετάστηκε.

Φωτογραφία: cottonbro studio

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα