Φυσική Άσκηση: Μέσω Ποιων Μηχανισμών Προστατεύει την Υγεία του Εγκεφάλου;

Στο παρελθόν, διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου. Μία νέα μελέτη η οποία εξερεύνησε ειδικότερα τους μηχανισμούς της παραπάνω σύνδεσης διαπίστωσε ότι η διατήρηση των επιπέδων της ινσουλίνης και του δείκτη μάζας σώματος εντός φυσιολογικών ορίων μέσω της άσκησης είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που βοηθούν στη πρόληψη της άνοιας. Η έρευνα δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό Neurology.

«Η έρευνά μας αναδεικνύει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου η άσκηση επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου. Θεωρητικά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων με σκοπό τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου στην τρίτη ηλικία. Οι ηλικιωμένοι που ασκούνται τακτικά έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Μία άλλη παρατήρηση της ίδιας έρευνας ήταν ότι η σύνδεση ανάμεσα στη φυσική άσκηση και το μεταβολισμό της γλυκόζης στον εγκέφαλο δεν επηρεάζεται από τα επίπεδα της ινσουλίνης ή το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Αρκετοί ασθενείς με άνοια έχουν μειωμένο μεταβολισμό της γλυκόζης στον εγκέφαλο.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 134 εθελοντές (μέση ηλικία 69) που δεν είχαν διαταραχές της μνήμης όταν γράφτηκαν στη μελέτη. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με την άσκηση που έκαναν τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ έκαναν και απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου προκειμένου να προσδιοριστεί ο μεταβολισμός της γλυκόζης και ο όγκος του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης το ΔΜΣ, την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα ισνουλίνης, καθώς και τα επίπεδα της χοληστερόλης στους εθελοντές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ασθενείς που έκαναν συχνότερα φυσική άσκηση είχαν μεγαλύτερο όγκο φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο σε σχέση με αυτούς που έκαναν καθιστική ζωή. Συγκεκριμένα, ο μέσος όγκος της πρώτης ομάδας ήταν 550.000 mm³, ενώ της δεύτερης 540.000 mm³. Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα και όταν οι επιστήμονες εξέτασαν αποκλειστικά περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τη νόσο Alzheimer.

Οι εθελοντές με τα υψηλότερα επίπεδα άσκησης είχαν επίσης αυξημένο μεταβολισμό γλυκόζης στον εγκέφαλο συγκριτικά με αυτούς που έκαναν καθιστική ζωή.

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση της έρευνας ήταν ότι τα επίπεδα των πλακών β αμυλοειδούς στον εγκέφαλο δεν συνδέονται με τη φυσική άσκηση. Οι πλάκες του β αμυλοειδούς είναι ένας χαρακτηριστικός δείκτης της νόσου Alzheimer.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την παραπάνω σύνδεση. «Η διατήρηση ενός υγιούς ΔΜΣ μέσω της φυσικής άσκησης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του μεταβολισμού της γλυκόζης, προλαμβάνοντας έτσι την υγεία του εγκεφάλου στην τρίτη ηλικία», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Ένας περιορισμός της έρευνας ήταν ότι οι ασθενείς ανέφεραν μόνοι τους τις πληροφορίες σχετικά με τη φυσική άσκηση μέσω ερωτηματολογίων, επομένως οι επιστήμονες δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσουν την ορθότητα αυτού του δεδομένου.

Φωτογραφία: Frank Cone / Pexels

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα