Μπορεί η Φυσική Άσκηση να Βοηθήσει στην Αντιμετώπιση της Κατάθλιψης;

Η φυσική άσκηση για 30 λεπτά καθημερινά μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των θεραπειών για τη νόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δύο νέων ερευνών από τις ΗΠΑ.

Αντίθετα με προηγούμενες μελέτες που είχαν εξετάσει τις επιδράσεις της άσκησης στην ψυχική υγεία γενικότερα, οι επιστήμονες των δύο νέων ερευνών εξέτασαν ειδικά πως επηρεάζονται τα συμπτώματα της κατάθλιψης από 30 λεπτά έντονης άσκησης.

Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν συνολικά 30 ενήλικες με συμπτώματα μείζονος κατάθλιψης. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια πριν την άσκηση και ακολούθως 25, 50 και 75 λεπτά μετά την άσκησή τους, η οποία περιελάμβανε ποδήλατο για 30 λεπτά. Οι μισοί εθελοντές αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια στον ίδιο χρόνο, χωρίς ωστόσο να ασκηθούν.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων για να εκτιμήσουν τρία χαρακτηριστικά της κατάθλιψης και συγκεκριμένα την καταθλιπτική διάθεση, την ανηδονία και την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών.

Μετά τα 30 λεπτά ποδηλασίας, τόσο η καταθλιπτική διάθεση όσο και η ανηδονία υποχώρησαν για τουλάχιστον 75 λεπτά. Οι γνωστικές λειτουργίες των εθελοντών που ασκήθηκαν παρουσίασαν επίσης βελτίωση, ωστόσο η επίδραση αυτή άρχισε και πάλι να φθίνει μετά από 50 λεπτά.

«Η σημαντικότερη παρατήρηση της μελέτης μας είναι ότι τόσο η καταθλιπτική διάθεση όσο και η ανηδονία υποχώρησαν και η θετική αυτή επίδραση διατηρήθηκε για περισσότερο από 75 λεπτά. Στις μελλοντικές μας μελέτες θα εξερευνήσουμε πότε αρχίζουν να φθίνουν τα οφέλη της φυσικής άσκησης», αναφέρουν οι συγγραφείς.

«Μπορούμε να συνδυάσουμε τα βραχυπρόθεσμα οφέλη της άσκησης με τα μακροπρόθεσμα οφέλη της θεραπείας προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της νόσου;», αναρωτήθηκαν οι συγγραφείς.

Θέλοντας να απαντήσουν το παραπάνω ερώτημα έκαναν και μία δεύτερη πιλοτική μελέτη.

Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν 10 εθελοντές οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Οι εθελοντές της πρώτης ομάδας ασκήθηκαν για 30 λεπτά στο σπίτι τους και ακολούθως έκαναν μία διαδικτυακή συνεδρία γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας. Η δεύτερη ομάδα (ελέγχου) έκανε επίσης μία συνεδρία χωρίς ωστόσο πριν να έχει ασκηθεί.

Στο τέλος της έρευνας, η οποία είχε διάρκεια 8 εβδομάδες, όλοι οι εθελοντές είχαν παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο αυτοί που ασκήθηκαν πριν τη συνεδρία είχαν περιορίσει περισσότερο τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

Όπως υποστήριξαν οι επιστήμονες, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η φυσική άσκηση μπορεί να πολλαπλασιάσει τα οφέλη της θεραπείας στους ασθενείς με κατάθλιψη.

«Αν και το δείγμα που εξετάσαμε ήταν σχετικά μικρό, τα αποτελέσματά μας δημιουργούν αισιοδοξία. Συνολικά, από τις δύο μελέτες φαίνεται ότι η φυσική άσκηση μπορεί να προσφέρει οφέλη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, ενώ μπορεί να επηρεάσει και ορισμένους μηχανισμούς της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς φαίνεται ότι είναι η σύνδεση ανάμεσα στον ψυχολόγο ή ψυχίατρο και τον ασθενή. Αν ο ασθενής νιώθει πιο «κοντά» στον γιατρό του, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συνεχίσει τη θεραπεία.

Στη δεύτερη μελέτη, οι εθελοντές που ασκήθηκαν πριν τις συνεδρίες τους είχαν ταχύτερη και ισχυρότερη σύνδεση με τον ψυχολόγο τους. Οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι η άσκηση ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου έτσι ώστε να μπορεί να αποδώσει καλύτερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Καταλήγοντας, οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι σε μελλοντικές μελέτες θα εξετάσουν τη φυσική άσκηση ως προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια κατάθλιψη.

Φωτογραφία: Marta Wave

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα