Έκπτωση της Ακοής: Ένας Σημαντικός Παράγοντας Κινδύνου για την Άνοια

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο περιοδικό Journal of the American Medical Association διαπίστωσε ότι η έκπτωση της ακοής στην τρίτη ηλικία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν είναι υψηλότερος στους ασθενείς που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας.

Η έρευνα εξέτασε συνολικά περισσότερους από 2.400 εθελοντές και επιβεβαίωσε ότι πράγματι η απώλεια της ακοής αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την άνοια, ενώ η αντιμετώπιση του παραπάνω συμπτώματος μπορεί να προστατεύσει τις γνωστικές λειτουργίες των ασθενών.

«Η έρευνά μας ενισχύει τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση βαρηκοΐας και άνοιας και δείχνει ότι είναι σημαντικό να μην αγνοούμε το παραπάνω σύμπτωμα», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Η έκπτωση της ακοής είναι ένα αρκετά συχνό σύμπτωμα, καθώς επηρεάζει περισσότερα από τα 2/3 των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών. Καθώς τελευταία όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι το παραπάνω σύμπτωμα πιθανώς συνδέεται με τον κίνδυνο άνοιας, είναι πλέον εμφανές ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας.

Στη νέα τους έρευνα, οι επιστήμονες ανέλυσαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τη βάση National Health and Aging Trends Study (NHATS). Η μελέτη αυτή ξεκίνησε το 2011 και συμμετέχουν σε αυτή αρκετοί εθελοντές ηλικίας άνω των 65 ετών.

Στην παρούσα ανάλυση εξετάστηκαν συνολικά 2.413 εθελοντές, εκ των οποίων το 50% περίπου ήταν άνω των 80 ετών. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαπιστώθηκε σαφής σύνδεση ανάμεσα στη σοβαρότητα της βαρηκοΐας και τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Συγκεκριμένα, στους ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή έκπτωση της ακοής ο κίνδυνος άνοιας ήταν 61% υψηλότερος συγκριτικά με αυτούς που είχαν φυσιολογική ακοή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας συνδέθηκε με 32% μειωμένο κίνδυνο άνοιας στους 853 ασθενείς που ανέφεραν μέτρια ή σοβαρή έκπτωση της ακοής.

Όπως υποστήριξε η επιστημονική ομάδα, ένας περιορισμός των προηγουμένων ερευνών είναι ότι είχαν βασιστεί αποκλειστικά σε δεδομένα νοσοκομείων. Το γεγονός αυτό περιόρισε σημαντικά την ποιότητα των δειγμάτων τους, καθώς πρακτικά αποκλείστηκαν όλοι οι ασθενείς που δεν μπορούν να επισκεφθούν το νοσοκομείο. Στην παρούσα μελέτη, οι επιστήμονες επισκέφθηκαν και έκαναν εξετάσεις στους εθελοντές στο σπίτι τους.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος είναι ο μηχανισμός που μπορεί να εξηγήσει τη σύνδεση ανάμεσα στην έκπτωση της ακοής και τον κίνδυνο άνοιας, αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες.

Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι αρκετά ερωτήματα θα απαντηθούν με την ολοκλήρωση της μελέτης Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders (ACHIEVE), μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευτούν φέτος.

Φωτογραφία: Kampus Production

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα