Μπορεί η Φυσική Άσκηση να Βελτιώσει την Αποτελεσματικότητα των Εμβολίων;

Η φυσική άσκηση μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων της COVID-19, όπως υποστηρίζει μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Sports Medicine. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, όσο περισσότερο αυξάνεται η φυσική άσκηση τόσο αυξάνεται και η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια στην πρόληψη των σοβαρών συμπτωμάτων του ιού.

Σήμερα, υπάρχουν πλέον αρκετά δεδομένα που δείχνουν ότι η φυσική άσκηση μπορεί να προστατεύσει από τα σοβαρά συμπτώματα της COVID-19, ενώ συνδέεται και με μειωμένο κίνδυνο νοσηλείας, εισαγωγής στη ΜΕΘ και θανάτου. Αντίστοιχα είναι τα οφέλη που προσφέρει και το εμβόλιο για καθένα από τους παραπάνω παράγοντες.

Προηγούμενες μελέτες που είχαν ασχοληθεί με τη σύνδεση ανάμεσα στη φυσική άσκηση και τον εμβολιασμό για διάφορες λοιμώξεις είχαν δείξει ότι η πρώτη μπορεί να ενισχύσει την απόκριση αντισωμάτων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε αν αυτό ισχύει και για τα εμβόλια της COVID-19.

Προκειμένου να απαντήσουν στο παραπάνω ερώτημα, οι επιστήμονες της παρούσας μελέτης χρησιμοποίησαν ιατρικά αρχεία επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.

Οι εθελοντές αυτοί χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τη διάρκεια της φυσικής άσκησης που έκαναν κάθε εβδομάδα:

  • Μικρή (κάτω από 60 λεπτά)
  • Μέτρια (60-149 λεπτά)
  • Μεγάλη (πάνω από 150 λεπτά)

Οι επιστήμονες έλαβαν ρινοφαρυγγικά δείγματα από 53.771 εθελοντές που είχαν μικρή διάρκεια άσκησης, 62.721 εθελοντές που είχαν μέτρια διάρκεια και 79.952 εθελοντές που είχαν μεγάλη διάρκεια άσκησης.

Για το σύνολο των εθελοντών οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης το πλήρες ιατρικό ιστορικό και το ιστορικό εμβολιασμού.

Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην ομάδα με τη μικρότερη διάρκεια άσκησης ήταν περίπου 60%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κίνδυνος νοσηλείας σε αυτή την ομάδα ήταν 60% χαμηλότερος. Στις ομάδες που είχαν μέτρια ή μεγάλη διάρκεια άσκησης, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήταν 72% και 86% αντίστοιχα.

Οι εθελοντές που έκαναν και τις δύο δόσεις του εμβολίου και η διάρκεια άσκησής τους ήταν πάνω από 150 λεπτά την εβδομάδα είχαν γενικά 3 φορές μειωμένο κίνδυνο να νοσηλευτούν σε σχέση με αυτούς που είχαν εμβολιαστεί αλλά είχαν διάρκεια άσκησης κάτω από 60 λεπτά.

«Οι παρατηρήσεις της μελέτης μας δείχνουν ότι πιθανώς υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα της φυσικής άσκησης και στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων», αναφέρουν οι συγγραφείς.

«Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η οδηγία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ασκούμαστε για τουλάχιστον 150-300 λεπτά την εβδομάδα μπορεί να προσφέρει οφέλη και στην πρόληψη της COVID-19 μέσω του εμβολιασμού», πρόσθεσαν.

Η ομάδα υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι έρευνες παρατήρησης δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Επιπλέον, οι παρατηρήσεις της μελέτης πιθανώς δεν αφορούν άλλους πληθυσμούς ή άλλα εμβόλια (στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε το εμβόλιο της Johnson & Johnson).

Ακόμη, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα σαφές μέσω ποιου μηχανισμού η φυσική άσκηση μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Μία θεωρία είναι ότι πιθανώς η άσκηση βελτιώνει την ποιότητα των μιτοχονδρίων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσία.

«Το μήνυμα που θα πρέπει να περάσουμε στο κοινό είναι ότι η φυσική άσκηση είναι μία απλή προσέγγιση που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και να μειώσει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από την COVID-19», καταλήγει η μελέτη.

Φωτογραφία: Kampus Production

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα