Υπνική Άπνοια: Πώς Επηρεάζει την Υγεία του Εγκεφάλου;

Οι ασθενείς που πάσχουν από υπνική άπνοια ή διαταραχές που συνδέονται με μειωμένη διάρκεια του ύπνου βραδέων κυμάτων έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσο Alzheimer ή έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε προσφάτως στο περιοδικό Neurology.

Η επιστημονική ομάδα της μελέτης εξέτασε διάφορους παράγοντες του ύπνου, καθώς και συγκεκριμένους βιοδείκτες που συνδέονται με την υγεία της λευκής ουσίας του εγκεφάλου. Ένας από τους παραπάνω βιοδείκτες ήταν οι διαυγαστικές περιοχές στη λευκή ουσία, οι οποίες είναι ορατές στη μαγνητική τομογραφία. Οι παραπάνω βλάβες ανιχνεύονται συχνότερα σε ασθενείς με υπέρταση ή στους ηλικιωμένους. Ένας άλλος βιοδείκτης που εξετάστηκε ήταν η σταθερότητα των αξόνων, οι οποίοι σχηματίζουν τις νευρικές ίνες για την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων.

«Οι παραπάνω δείκτες μάς επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε την εγκεφαλοαγγειακή νόσο στα πρώιμα στάδια. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε αν η υπνική άπνοια και η μειωμένη διάρκεια ύπνου βραδέων κυμάτων συνδέονται με τους παραπάνω βιοδείκτες καθώς έτσι θα μπορέσουμε να συστήσουμε τις κατάλληλες προσεγγίσεις πρόληψης στους ασθενείς», τόνισαν οι συγγραφείς.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 140 εθελοντές με αποφρακτική υπνική άπνοια. Η μέση ηλικία των εθελοντών ήταν τα 73 χρόνια και όλοι είχαν κάνει μαγνητική τομογραφία καθώς και μελέτες ύπνου. Κανένας εθελοντής δεν είχε έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών στην αρχή της μελέτης. Το 34% των εθελοντών είχαν ήπια υπνική άπνοια, το 32% είχαν μέτρια, ενώ το 34% είχαν σοβαρή.

Στην έρευνα εξετάστηκε η διάρκεια του ύπνου βραδέων κυμάτων (non-REM stage 3) κάθε εθελοντή. Όπως διαπιστώθηκε, για κάθε μείωση της διάρκειας του παραπάνω ύπνου κατά 10%, η εγκεφαλική ηλικία των εθελοντών αυξανόταν κατά 2.3 χρόνια. Αντίστοιχες ήταν και οι αρνητικές επιδράσεις στη σταθερότητα των αξόνων.

Οι ασθενείς με σοβαρή υπνική άπνοια είναι επίσης μεγαλύτερο όγκο διαυγαστικών περιοχών στη λευκή ουσία σε σχέση με αυτούς που είχαν ήπια ή μέτρια υπνική άπνοια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν διαφοροποιήθηκαν όταν η ομάδα έκανε προσαρμογή για διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο και οι παθήσεις που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου, όπως η υπέρταση και η υψηλή χοληστερόλη.

«Οι επόμενες μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν την κατεύθυνση της σύνδεσης ανάμεσα στις παραπάνω παθήσεις, καθώς και αν η σύνδεση αυτή είναι αιτίας-αποτελέσματος», υποστήριξαν οι συγγραφείς.

«Πρέπει να εξερευνήσουμε επίσης αν διάφορες προσεγγίσεις για τη βελτίωση του ύπνου ή την αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας μπορεί να προσφέρουν οφέλη στη βελτίωση των παραπάνω βιοδεικτών», κατέληξαν οι συγγραφείς.

Φωτογραφία: Kampus Production

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα