Το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο Αυξάνει τον Κίνδυνο Εγκεφαλικού Επεισοδίου και Εμφράγματος του Μυοκαρδίου

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αρκετών καρδιαγγειακών συμβαμάτων όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας.

Από τους 400.000 εθελοντές ηλικίας άνω των 18 ετών που είχαν λάβει μέρος στη μελέτη Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) του 2016, σχεδόν οι 66.800 είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι όσοι είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο είχαν 71% αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, 59% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και 40% αυξημένο κίνδυνο στηθάγχης ή στεφαιναίας νόσου σε σύγκριση με αυτούς που δεν κάπνιζαν.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι αυτή είναι η πρώτη έρευνα που εξετάζει τη σχέση μεταξύ της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τα αποτελέσματα «δεν προκάλεσαν έκπληξη καθώς είχαν παρατηρηθεί αντίστοιχες επιδράσεις σε μικρότερες έρευνες παρατήρησης. Ωστόσο, σε καμία δεν είχε παρατηρηθεί σαφής συσχέτιση μεταξύ του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του εγκεφαλικού επεισοδίου», είπε ο Πολ Ντούντα, βοηθός καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Κάνσας.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι μηχανισμοί της παραπάνω συσχέτισης δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως, επομένως πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο International Stroke Conference (ISC) 2019.

Δραματική Αύξηση στη Χρήση

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το 3.2% των ενηλίκων και το 11.3% των εφήβων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο στις ΗΠΑ. «Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στα άτομα νεαρής ηλικίας αυξήθηκε κατά 900% ανάμεσα στο 2011 και το 2015», προσθέτουν.

Το American Heart Association (AHA) δήλωσε ότι, αν και οι συσκευές αυτές μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους ασθενείς να σταματήσουν το κάπνισμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση. Ο ίδιος οργανισμός τόνισε ότι οι γιατροί πρέπει να συνιστούν στους ασθενείς τους άλλες μεθόδους για τη διακοπή του καπνίσματος και εφόσον δεν επιτύχουν, πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία.

Το AHA τονίζει επίσης ότι αν η χρήση των συγκεκριμένων συσκευών από τα άτομα νεαρής ηλικίας συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η κυκλοφορία τους.

Ωστόσο, παραμένουν ακόμα αρκετά ερωτήματα για τη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στη διακοπή του καπνίσματος για τους ενήλικες. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη με 900 εθελοντές που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο New England Journal of Medicine, οι καπνιστές που επέλεξαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο είχαν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να σταματήσουν το κάπνισμα σε σχέση με αυτούς που έκαναν επιθέματα νικοτίνης ή τσίχλα.

Αποτελέσματα που πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές διερεύνησαν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου ή κερδιαγγειακής νόσου.

Για το σκοπό αυτό εξέτασαν δεδομένα του BRFSS από το 2016. Οι ερευνητές συνέκριναν τα 66.795 εθελοντές που χρησιμοποιούσαν συχνά ηλεκτρονικό τσιγάρο με τους 343.856 εθελοντές που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ τις συγκεκριμένες συσκευές.

Αυτοί που κάπνιζαν ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σχέση με τους μη καπνιστές:

  • Ήταν πιο νεαροί κατά μέσο όρο (44 έναντι 57)
  • Είχαν χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη (9.8% έναντι 12.1%)
  • Είχαν χαμηλότερο ΔΜΣ (27.7 έναντι 28.1)
  • Κάπνιζαν συμβατικά τσιγάρα σε υψηλότερα ποσοστά (78.7% έναντι 37.4%)

Μετά από προσαρμογή για μία σειρά παραγόντων μεταξύ των οποίων η ηλικία, το φύλο, το ιστορικό καπνίσματος, η παρουσία διαβήτη και ο ΔΜΣ, όσοι κάπνιζαν ηλεκτρονικό τσιγάρο είχαν:

  • 71% αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου
  • 59% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου
  • 40% αυξημένο κίνδυνο στηθάγχης ή στεφανιαίας νόσου

Ο Ντούντα σημείωσε ότι υπήρχαν ορισμένοι περιορισμοί στην έρευνα τους οποίους δεν μπορεί να αγνοήσει. Ο σημαντικότερος περιορισμός είναι ότι δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

«Δεν μπορέσαμε επίσης να ποσοτικοποιήσουμε το κάπνισμα που έκανε ο κάθε εθελοντής», πρόσθεσε. «Πρέπει σίγουρα να γίνουν μεγαλύτερες έρευνες για να εξετάσουν αν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση».

«Με βάση προηγούμενα δεδομένα αλλά και τα αποτελέσματα της δικής μας έερυνας, είναι πλέον σαφές ότι όσοι δεν καπνίζουν σίγουρα δεν πρέπει να ξεκινήσουν το κάπνισμα, είτε με συμβατικά είτε με ηλεκτρονικά τσιγάρα», είπε ο Ντούντα.

Αναφορικά με αυτούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα για τη διακοπή του καπνίσματος, «χρειάζονται σίγουρα περισσότερα δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε με σαφήνεια για τους κινδύνους», κατέληξε.

Τα πρώτα πραγματικά δεδομένα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης στην ιστοσελίδα του AHA, ο Λάρι Γκόλντστιν, καθηγητής νευρολογίας δήλωσε ότι «προκαλούν ανησυχία» και έχουν μεγάλη σημασία για τον πληθυσμό, αν και έχουν κάποιους περιορισμούς.

«Η αύξηση στον σχετικό κίνδυνο έχει μεγάλη σημασία», είπε ο Γκόλντστιν, «ωστόσο η έρευνα δεν προσφέρει πληροφορίες για τον απόλυτο κίνδυνο επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό των καπνιστών που θα παρουσιάσουν συγκεκριμένα προβλήματα».

Σημείωσε επίσης ότι η προσαρμογή για τους διάφορους περιορισμούς ήταν σχετικά φτωχή. Αν και οι ερευνητές έκαναν προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο και το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων «υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου που δεν εξετάστηκαν».

Τόνισε, ωστόσο ότι αυτά είναι τα πρώτα πραγματικά δεδομένα που σχετίζουν το κάπνισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου με μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα. Από την έρευνα φάνηκε επίσης ότι τόσο ο καπνός του ηλεκτρονικού, όσο και ο καπνός του συμβατικού τσιγάρου μπορεί να ευθύνονται για τον αυξημένο κίνδυνο.

Ο Γκόλντστιν δήλωσε ότι καθώς η χρήση των προϊόντων αυτών αυξάνεται δραματικά, είναι σημαντικό να εξερευνηθούν περαιτέρω οι επιδράσεις τους στην υγεία.

«Υπάρχει η αντίληψη ότι είναι πιο ασφαλή από τα συμβατικά τσιγάρα, ωστόσο η παρούσα μελέτη τονίζει ότι μπορεί να υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό», είπε.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι «επιδημιολογικά, υπάρχει ανησυχία για την αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων στους νεαρούς ενήλικες». Στο μέλλον αναμένεται να αυξηθούν κατακόρυφα και τα περιστατικά καρδιαγγειακών νόσων ως αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων από τους νεαρούς ενήλικες.

Ο Γκόλντστιν κατέληξε λέγοντας ότι στο μέλλον οι γιατροί θα πρέπει να ρωτούν τους ασθενείς τους σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ακόμα κι αν ανήκουν σε μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Είναι ευθύνη του γιατρού να ενημερώσει τον ασθενή του για τους κινδύνους από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου και να προτείνει εναλλακτικές μεθόδους διακοπής του καπνίσματος.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα