Τα Αντιϋπερτασικά Φάρμακα είναι Εξίσου Αποτελεσματικά Ανεξαρτήτως της Ώρας Χορήγησης

Μία νέα τυχαιοποιημένη μελέτη που εξέτασε περισσότερους από 21.000 ασθενείς με υπέρταση για ένα διάστημα 5 ετών διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα των αντιυπερτασικών φαρμάκων στην πρόληψη της καρδιαγγειακών συμβαμάτων δεν επηρεάζεται από την ώρα της λήψης τους (πρωί ή βράδυ). Η νέα αυτή έρευνα παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο συνέδριο ESC Congress 2022 και έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που είχαν υποστηρίξει ότι είναι προτιμότερο τα αντιυπερτασικά φάρμακα να λαμβάνονται το βράδυ.

Σήμερα, πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως πάσχουν από υπέρταση. Η νόσος θεωρείται μάλιστα σήμερα η κύρια αιτία πρωίμου θανάτου, καθώς ενοχοποιήθηκε για περισσότερους από 10 εκατομμύρια θανάτους το 2015, εκ των οποίων τα 4.9 εκατομμύρια ήταν ισχαιμικά εμφράγματα του μυοκαρδίου και τα 3.5 εκατομμύρια εγκεφαλικά επεισόδια.

Η αρτηριακή πίεση των ασθενών το βράδυ έχει καλύτερη προγνωστική ισχύ για τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε σχέση με την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ορισμένες μελέτες είχαν δείξει ότι η λήψη των αντιυπερτασικών φαρμάκων το βράδυ μπορεί να περιορίσει την αρτηριακή πίεση της νυκτός περισσότερο. Η μελέτη Hygia μάλιστα, είχε δείξει ότι η λήψη των φαρμάκων τις απογευματινές ώρες μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, ωστόσο αργότερα η μελέτη αυτή δέχτηκε έντονη κριτική για τις μεθόδους της.

Η νέα τυχαιοποιημένη μελέτη που παρουσιάστηκε στο ESC Congress 2022 είχε τίτλο TIME και είχε ως στόχο να εξετάσει τις διαφορές ανάμεσα στη χορήγηση των αντιυπερτασικών φαρμάκων το πρωί και το βράδυ.

Μετά την εγγραφή τους στη μελέτη, οι εθελοντές χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία έλαβε τα αντιυπερτασικά φάρμακα το πρωί, ενώ η άλλη το βράδυ. Το κύριο τελικό σημείο της έρευνας ήταν η νοσηλεία για έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι επιστήμονες άντλησαν δεδομένα από τα νοσοκομεία και τα ιατρεία τα οποία επισκέφθηκαν οι ασθενείς, καθώς και τις διάφορες βάσεις δεδομένων υγείας της Μεγάλη Βρετανίας.

Συνολικά 21.104 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη, εκ των οποίων οι 10.503 έπαιρναν τα χάπια το απόγευμα, ενώ οι 10.601 το πρωί. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 65 χρόνια, εκ των οποίων το 58% ήταν άνδρες και το 98% καυκάσιοι. Η μέση διάρκεια παραμονής στη μελέτη ήταν τα 5.2 χρόνια, ενώ αρκετοί ασθενείς παρέμειναν στη μελέτη για περισσότερο από 9 χρόνια. Συνολικά, στην ομάδα των ασθενών που έπαιρναν τα αντιυπερτασικά φάρμακα το πρωί εμφανίστηκαν 390 καρδιαγγειακά συμβάματα, ενώ σε αυτούς που έπαιρναν τα φάρμακα το βράδυ 362. Αναλύοντας τα δεδομένα αναφορικά με διάφορους παράγοντες, οι επιστήμονες δεν παρατήρησαν διαφοροποίηση.

«Η μελέτη TIME ήταν μία από τις μεγαλύτερες μελέτες του είδους της και απαντά στο ερώτημα σχετικά με την ιδανική ώρα χορήγησης των φαρμάκων. Από τα αποτελέσματά μας είναι σαφές ότι η ώρα της λήψης του φαρμάκου δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα φάρμακα την ώρα που προτιμούν, πάντοτε μετά από συνεννόηση με το γιατρό τους», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Φωτογραφία: Anna Shvets

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα