Οι Συχνές Επισκέψεις σε Πάρκα Βελτιώνουν τη Σωματική και την Ψυχική Υγεία Σύμφωνα με Νέα Μελέτη

Οι τακτικές επισκέψεις σε πάρκα ή άλλους χώρους με πράσινο συνδέονται με μειωμένη πιθανότητα χρήσης συγκεκριμένων φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, όπως υποστηρίζει μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε προσφάτως στο περιοδικό Occupational & Environmental Medicine.

Η σύνδεση που παρατηρήθηκε στη μελέτη αφορά κυρίως κατηγορίες φαρμάκων που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, του άγχους, της αϋπνίας, της υπέρτασης και του άσθματος.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η έκθεση στο φυσικό περιβάλλον είναι ωφέλιμη για την υγεία, ωστόσο δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα που να επιβεβαιώνουν την παραπάνω σύνδεση.

Η επιστημονική ομάδα θέλησε να εξερευνήσει ειδικά αν η συχνότητα των επισκέψεων σε χώρους με πράσινο, καθώς και η οπτική επαφή με δέντρα από το σπίτι των εθελοντών συνδέεται με την πιθανότητα να λαμβάνουν διάφορα φάρμακα.

Οι κατηγορίες που αποφάσισαν να εξετάσουν ήταν τα αγχολυτικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιϋπερτασικά και τα φάρμακα για το άσθμα.

Στα πλαίσια της μελέτης τους, οι επιστήμονες έδωσαν ερωτηματολόγια σε 16.000 εθελοντές από διάφορες πόλεις της Φινλανδίας. Σε αυτά, ο κάθε εθελοντής ανέφερε πόσο συχνά επισκεπτόταν διάφορα πάρκα, καθώς και πόσο συχνά έπαιρνε διάφορα φάρμακα.

Οι επιστήμονες στην ανάλυση των δεδομένων που έκαναν, έλαβαν υπόψη τους διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα τη γενικότερη υγεία των εθελοντών, τον τρόπο ζωής τους, τα επίπεδα της μόλυνσης του περιβάλλοντος στον τόπο διαβίωσης, το εισόδημα, καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Στην τελική ανάλυση συμμετείχαν συνολικά 6.000 εθελοντές που συμπλήρωσαν πλήρως τα ερωτηματολόγια.

Όπως διαπίστωσε η επιστημονική ομάδα, η συχνότητα επίσκεψης των εθελοντών σε πάρκα είναι ένας παράγοντας που συνδέεται ισχυρά με την πιθανότητα χρήσης των φαρμάκων που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα, συγκριτικά με αυτούς που πήγαιναν στο πάρκο λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα, αυτοί που πήγαιναν 3-4 φορές είχαν 33% μειωμένη πιθανότητα να παίρνουν φάρμακα για την ψυχική υγεία, 36% μειωμένη πιθανότητα να παίρνουν φάρμακα για την υπέρταση και 26% μειωμένη πιθανότητα να παίρνουν φάρμακα για το άσθμα.

Η παραπάνω σύνδεση περιορίστηκε ελαφρώς όταν οι επιστήμονες έκαναν προσαρμογή των αποτελεσμάτων τους για διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα για το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Ιδιαίτερα για το άσθμα, η σύνδεση ανάμεσα στη συχνότητα επισκέψεων σε πάρκα και την πιθανότητα λήψης των φαρμάκων της νόσου περιορίστηκε σημαντικά, καθώς η παχυσαρκία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για τη νόσο, όπως τόνισε η ομάδα.

Οι συγγραφείς υποστήριξαν επίσης ότι καθώς η παρούσα μελέτη ήταν έρευνα παρατήρησης δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Καταλήγοντας, τόνισαν ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να αυξηθούν τα πάρκα στις πόλεις καθώς αυτό μπορεί να ωφελήσει την υγεία και σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Φωτογραφία: Chris J Mitchell

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα