Μπορεί η Υψηλή Αρτηριακή Πίεση να Προκαλέσει Κεφαλαλγία;

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι συχνά δύσκολο να διαπιστωθεί χωρίς τη χρήση πιεσομέτρου. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μέχρι η αρτηριακή τους πίεση να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Όταν τελικά εμφανιστούν συμπτώματα, ένα από αυτά μπορεί να είναι και η σοβαρή κεφαλαλγία. Τα συμπτώματα της υψηλής αρτηριακής πίεσης δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε πότε προκαλείται κεφαλαλγία από την υπέρταση και από ποια άλλα συμπτώματα συνοδεύεται, καθώς και πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Τα Επιστημονικά Δεδομένα

Οι διάφορες έρευνες έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με το ερώτημα αν η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία.

Δεδομένα που Υποστηρίζουν την Παραπάνω Θεωρία

Σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Iranian Journal of Neurology, οι κεφαλαλγίες που αποδίδονται σε υψηλή αρτηριακή πίεση εμφανίζονται συνήθως αμφοτερόπλευρα. Το άλγος της κεφαλαλγίας είναι παλλόμενο και επιδεινώνεται με τη φυσική άσκηση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία καθώς επηρεάζει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Η υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πίεση εντός του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή αίματος από τα αγγεία που αιματώνουν το όργανο αυτό.

Αυτό προκαλεί οίδημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο καθώς ο εγκέφαλος βρίσκεται εντός του κρανίου και επομένως ο χώρος που μπορεί να επεκταθεί το οίδημα είναι περιορισμένος.

Το οίδημα ασκεί περαιτέρω πίεση στον εγκέφαλο και προκαλεί συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, ίλιγγο, ναυτία, σύγχυση, αδυναμία, σπασμούς και θόλωση της όρασης. Αν κάποιος λάβει θεραπεία για τον περιορισμό της αρτηριακής πίεσης, τα συμπτώματά του συνήθως θα υποχωρήσουν μέσα σε 1 ώρα.

Δεδομένα που Αντιτίθενται στην Παραπάνω Θεωρία

Το American Heart Association υποστηρίζει ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση δεν προκαλεί κεφαλαλγία εκτός αν υπερβεί τα 180/120 mmHg.

Διάφορες έρευνες έχουν εξετάσει επίσης αν οι συχνές κεφαλαλγίες μπορεί να επηρεάσουν τη γενικότερη καρδιακή υγεία ενός ατόμου.

Μία έρευνα στο American Journal of Hypertension εξέτασε 1.914 άτομα με υπέρταση για 30 χρόνια και παρακολούθησε τις κεφαλαλγίες τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη συχνότητα των κεφαλαλγιών και την καρδιαγγειακή θνησιμότητα.

Δεν υπάρχει επομένως ένδειξη ότι οι ασθενείς με τακτικές κεφαλαλγίες που δεν σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση θα εμφανίσουν τελικά καρδιακά προβλήματα. Οι ερευνητές τόνισαν ωστόσο ότι οι κεφαλαλγίες μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι χρειάζεται να χορηγηθεί θεραπεία ή αντιϋπερτασικά φάρμακα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Άλλα Συμπτώματα της Υψηλής Αρτηριακής Πίεσης

Οι περισσότεροι ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ως αποτέλεσμα, η υπέρταση είναι γνωστή ως «η σιωπηλή νόσος».

Όταν η αρτηριακή πίεση αυξηθεί ταχέως και φτάσει σε τιμές 180/120 ή υψηλότερες, το φαινόμενο αυτό λέγεται υπερτασική κρίση. Αν η αρτηριακή πίεση είναι υπερβολικά αυξημένη χωρίς ωστόσο να εμφανίζονται άλλα συμπτώματα, έχουμε μία επείγουσα υπερτασική κρίση. Αν εκτός από την υψηλή αρτηριακή πίεση εμφανίζονται και άλλα συμπτώματα τότε αναφερόμαστε σε μία υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση.

Τα άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ισχιαλγία
 • Διαταραχές της ομιλίας
 • Ερυθρότητα στο πρόσωπο
 • Ρινορραγία
 • Μούδιασμα ή αδυναμία
 • Έντονο άγχος
 • Δύσπνοια
 • Διαταραχές της όρασης

Θεραπεία της Κεφαλαλγίας από Υπέρταση

Αν παρουσιάσετε κεφαλαλγία ως αποτέλεσμα υψηλής αρτηριακής πίεσης, είναι σημαντικό να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν δεν χορηγηθεί θεραπεία, υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν περαιτέρω βλάβες σε διάφορα όργανα ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η κεφαλαλγία από υπέρταση και τα συμπτώματα που τη συνοδεύουν χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως υπερεπείγουσα υπερτασική κρίση. Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται συνήθως με χορήγηση αντιϋπερτασικών ενδοφλεβίως.

Παραδείγματα των φαρμάκων αυτών περιλαμβάνουν:

 • Τη νικαρδιπίνη
 • Τη λαβεταλόλη
 • Τη νιτρογλυκερίνη
 • Το νιτροπρωσσικό νάτριο

Είναι σημαντικό να μην προσπαθήσετε να περιορίσετε την αρτηριακή πίεση στο σπίτι, ακόμα και αν έχετε τα παραπάνω φάρμακα. Η απότομη μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να επηρεάσει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, προκαλώντας ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μεταβείτε στα επείγοντα ενός νοσοκομείου όπου ο γιατρός θα αντιμετωπίσει την υψηλή αρτηριακή πίεση σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον.

Πότε Πρέπει να Επισκεφθείτε τον Γιατρό;

Χωρίς θεραπεία, η υπερτασική κρίση μπορεί να προκαλέσει πολλές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν:

 • Θωρακικό άλγος
 • Βλάβες στους οφθαλμούς
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Νεφρικές βλάβες
 • Περίσσεια υγρού στους πνεύμονες (πνευμονικό οίδημα)
 • Κρίσεις
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο

Επομένως, είναι σημαντικό να μην αγνοήσετε τη σοβαρή κεφαλαλγία ή άλλα συμπτώματα που αποδίδονται στην υψηλή αρτηριακή πίεση.

Συμπέρασμα

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Frontiers In Cardiovascular Medicine, η θνησιμότητα για τους ασθενείς με υπερπείγουσα υπερτασική κρίση που πήγαιναν στα επείγοντα ενός νοσοκομείου ήταν περίπου 4.6%.

Η έγκαιρη χορήγηση θεραπείας για την κεφαλαλγία που σχετίζεται με υψηλή αρτηριακή πίεση είναι απαραίτητη για τον περιορισμό των συμπτωμάτων του ασθενούς και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανεπιθυμήτων ενεργειών.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα