Η Ανεπάρκεια Ψευδαργύρου Συνδέεται με Αυξημένο Κίνδυνο Υπέρτασης

Τελευταία δεδομένα ερευνών έχουν συνδέσει την ανεπάρκεια ψευδαργύρου με μία σειρά χρονίων νόσων. Μία νέα έρευνα από επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Έμορι έρχεται να προσφέρει νέα δεδομένα για τα οργανικά συστήματα που επηρεάζονται από τη χαμηλή συγκέντρωση του ψευδαργύρου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου ενοχοποιούνται εν μέρει για τον εμφάνιση υπέρτασης καθώς παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο τα νεφρά διαχειρίζονται το νάτριο.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο American Journal of Physiology-Renal Physiology.

Θέλοντας να διερευνήσουν το ρόλο του ψευδαργύρου στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, οι ερευνητές χρησιμοποιήσαν δύο ομάδες ποντικών. Η μία ομάδα έκανε διατροφή με ικανοποιητική πρόσληψη ψευδαργύρου, ενώ η άλλη ομάδα έκανε διατροφή χαμηλή σε ψευδάργυρο.

Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου είναι αρκετά κοινή σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης τύπου 2 και η χρόνια νεφρική νόσος. Οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης. Η οδός μέσω της οποίας τα νεφρά απομακρύνουν το νάτριο με τα ούρα ή το επαναφέρουν στον οργανισμό, μέσω μίας διαδικασίας που λέγεται συμμεταφορέας χλωριούχου νατρίου ή NCC, παίζει επίσης ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Τα χαμηλά επίπεδα νατρίου στα ούρα συνδέονται τυπικά με υψηλότερη αρτηριακή πίεση.

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ο ψευδάργυρος μπορεί να βοηθά στη ρύθμιση πρωτεϊνών που με τη σειρά τους επηρεάζουν τον NCC, ωστόσο δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα αν η ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει υπέρταση.

Όταν η ερευνητική ομάδα συνέκρινε αρσενικά ποντίκια με ανεπάρκεια ψευδαργύρου με αυτά μίας ομάδας ελέγχου, παρατήρησε ότι τα ποντίκια της πρώτης ομάδας παρουσίασαν υψηλή αρτηριακή πίεση και αντίστοιχη μείωση της απέκκρισης νατρίου με τα ούρα. Η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε αντίστοιχα συμπτώματα. Μία μικρή ομάδα ποντικών με ανεπάρκεια ψευδαργύρου έκανε διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο στο 2ο μισό της έρευνας. Όταν στα ποντίκια αυτά τα επίπεδα του ψευδαργύρου έφτασαν σε υγιή επίπεδα, η αρτηριακή πίεση άρχισε να παρουσιάζει μείωση και τα επίπεδα του νατρίου στα ούρα άρχισαν να αυξάνονται.

«Η διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο χαρακτηρίζεται από επεισόδια υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η τελευταία αυξάνεται όταν υπάρχει μειωμένη απομάκρυνση νατρίου από τους νεφρούς και υπερβολική λειτουργία του NCC», είπαν οι ερευνητές. «Όταν η πρόσληψη του ψευδαργύρου επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα, οι παραπάνω επιδράσεις παρήλθαν. Τα δεδομένα της έρευνάς μας, δείχνουν ότι ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μέσω δράσεων στη διαχείριση του νατρίου από τους νεφρούς».

Αν και τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα μέχρι να γίνουν έρευνες και σε ανθρώπους.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επαναρρόφηση του νατρίου από τους νεφρούς παίζει σημαντικό ρόλο στην υπέρταση που προκαλείται από ανεπάρκεια ψευδαργύρου», κατέληξαν οι ερευνητές. «Εφόσον κατανοήσουμε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η ανεπάρκεια ψευδαργύρου συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ευκολότερα την τελευταία στις χρόνιες νόσους».

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα