Εντερικό Μικροβίωμα: Πώς Συνδέεται με τις Επιδράσεις της Υγιεινής Διατροφής και της Άσκησης στον Εγκέφαλο;

Το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση της διατροφής και της φυσικής άσκησης με την εγκεφαλική υγεία και τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς βοηθά τους γιατρούς να βελτιστοποιήσουν τις προσεγγίσεις που συνιστούν στους ασθενείς για την πρόληψη της άνοιας και της νόσου Alzheimer.

Σήμερα, οι συχνότερες αλλαγές του τρόπου ζωής για την πρόληψη της άνοιας περιλαμβάνουν βελτίωση της διατροφής και φυσική άσκηση. Και οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις είναι γνωστό ότι μπορεί να επηρεάσουν τον πληθυσμό των βακτηρίων που βρίσκονται στο έντερο.

«Γνωρίζουμε ότι η διαταραχή του εντερικού μικροβιώματος μπορεί να επηρεάσει τις γνωστικές λειτουργίες. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές αν διάφορες προσεγγίσεις που συνιστούν οι γιατροί για την πρόληψη της άνοιας, όπως η υγιεινή διατροφή και η φυσική άσκηση, επηρεάζουν θετικά την υγεία του εγκεφάλου. Είναι δυνατό να προσαρμόσουμε κατάλληλα τις αλλαγές στον τρόπο ζωής έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για το εντερικό μικροβίωμα; Στην παρούσα μελέτη θελήσαμε να απαντήσουμε το παραπάνω ερώτημα εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σύνδεση ανάμεσα στο μικροβίωμα και την υγεία του εγκεφάλου», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Στα πλαίσια της μελέτης τους, οι επιστήμονες εξέτασαν όλη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για τη διατροφή και την άσκηση, καθώς και τον τρόπο που συνδέονται οι τελευταίες με το εντερικό μικροβίωμα και την υγεία του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journals of Gerontology: Series A.

Όπως διαπίστωσε η ομάδα, το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να επηρεάσει τα οφέλη που προσφέρει η φυσική άσκηση και η υγιεινή διατροφή στην υγεία του εγκεφάλου, ωστόσο οι μηχανισμοί της σύνδεσης αυτής δεν είναι αρκετά σαφείς.

Η ανάλυση των δεδομένων από μελέτες σχετικά με τη διατροφή και το μικροβίωμα έδειξαν ότι ορισμένες δίαιτες, όπως για παράδειγμα η Μεσογειακή, προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στο εντερικό μικροβίωμα όσο και στην υγεία του εγκεφάλου.

Μία έρευνα που εξέτασε σχεδόν 1.200 ηλικιωμένους εξερεύνησε τις επιδράσεις της διατροφής τόσο στις γνωστικές λειτουργίες όσο και στο εντερικό μικροβίωμα. Στην έρευνα αυτή οι μισοί εθελοντές έκαναν Μεσογειακή δίαιτα για 12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν την κανονική τους διατροφή. Όπως διαπίστωσε η παραπάνω μελέτη, αυτοί που έκαναν Μεσογειακή δίαιτα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών. Οι εθελοντές αυτής της ομάδας είχαν επίσης καλύτερο και πιο «υγιές» μικροβίωμα το οποίο συνδέθηκε με καλύτερη εγκεφαλική υγεία.

Σε μία άλλη μελέτη, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν αντιβιοτικά για να εξαλείψουν το εντερικό μικροβίωμα μίας ομάδας ποντικών. Ακολούθως έκαναν μεταμόσχευση μικροβιώματος στα ποντίκια αυτά το οποίο είχε προέλθει από ποντίκια που είχαν κάνει υγιεινή ή ανθυγιεινή διατροφή. Τα ποντίκια που έλαβαν το μικροβίωμα από δότες που έκαναν ανθυγιεινή διατροφή είχαν χειρότερες επιδόσεις στις εξετάσεις της μνήμης, καθώς και φλεγμονή στο έντερο και τον εγκέφαλο.

Τα παραπάνω αποτελέσματα υπογραμμίζουν για ακόμα μία φορά το ρόλο του μικροβιώματος ως μεσολαβητή στη σύνδεση ανάμεσα στη διατροφή και την υγεία του εγκεφάλου.

Οι έρευνες που ασχολήθηκαν με τις επιδράσεις της φυσικής άσκησης στο μικροβίωμα και την υγεία του εγκεφάλου ήταν πολύ λιγότερες, όπως ανέφερε η επιστημονική ομάδα της ανάλυσης. Ωστόσο, οι έρευνες αυτές παρατήρησαν ότι η φυσική άσκηση (ιδιαίτερα η αεροβική) μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στο εντερικό μικροβίωμα όσο και στην υγεία του εγκέφαλου.

Η επιστημονική ομάδα τόνισε ότι το πεδίο αυτό της έρευνας είναι ακόμα σε πολύ πρώιμα στάδια και οι περισσότερες μελέτες που εξετάστηκαν ασχολήθηκαν με τις επιδράσεις συγκεκριμένων τροφίμων στο εντεριικό μικροβίωμα. Καταλήγοντας, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα νέες μελέτες οι οποίες θα εξετάσουν τις επιδράσεις της φυσικής άσκησης και της διατροφής στο εντερικό μικροβίωμα αναφορικά με την υγεία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει μία νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη στην οποία θα εξετάσει τη σύνδεση ανάμεσα στη φυσική άσκηση και τη διατροφή με το εντερικό μικροβίωμα και την υγεία του εγκεφάλου.

Φωτογραφία: Tirachard Kumtanom

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα