Μπορεί η Διατροφή να Επηρεάσει την Προσωπικότητά μας;

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients δείχνει ότι η γνωστή μας έκφραση «είμαστε ό,τι τρώμε» έχει επιστημονική βάση. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της μελέτης, συγκεκριμένα βακτήρια ή άλλα μικρόβια που βρίσκονται στο έντερο, συνδέονται με ξεχωριστά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

«Οι παρατηρήσεις της μελέτης μας δεν αποτελούν απόδειξη της παραπάνω σύνδεσης, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στο εντερικό μικροβίωμα και διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Τα βακτήρια του εντέρου μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας μακροπρόθεσμα», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Η επιστημονική ομάδα εξερεύνησε τη σύνδεση ανάμεσα στην ψυχική ενέργεια, την ψυχική κόπωση, τη φυσική ενέργεια, τη φυσική κόπωση και το εντερικό μικροβίωμα. Όπως διαπίστωσε, τα βακτήρια του μεταβολισμού συνδέονται με βελτίωση της ψυχικής και σωματική ενέργειας, ενώ τα βακτήρια της φλεγμονής συνδέονται με ψυχική και σωματική κόπωση.

«Τα τρόφιμα που καταναλώνουμε επηρεάζουν τη σύνθεση του μικροβιώματος. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε περισσότερο στη σύνδεση ανάμεσα στο εντερικό μικροβίωμα και τη διάθεσή μας», αναφέρει ο Ali Boolani, συγγραφέας της μελέτης.

Η ψυχική ή σωματική κόπωση αποτελεί ένα από τα κυριότερα αίτια κακής επίδοσης στο σχολείο ή στην εργασία. Στους μεσήλικες ή τους ηλικιωμένους, το σύμπτωμα αυτό συνδέεται συνήθως με διάφορα νοσήματα, ωστόσο στις νεαρότερες ηλικίες τα αίτια δεν έχουν εξερευνηθεί επαρκώς.

Όταν ένας ασθενής αναφέρει αίσθημα κόπωσης, συνήθως θεωρούμε ότι έχει μειωμένα επίπεδα ενέργειας. Ωστόσο, τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δύο παραπάνω καταστάσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους. Το αίσθημα κόπωσης και η μειωμένη ενέργεια αποτελούν ξεχωριστά συμπτώματα.

Η κόπωση φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται με τη διατροφή (ή πιο συγκεκριμένα την έλλειψή της). Η τροφή αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας και μία υγιεινή διατροφή μπορεί να αποτρέψει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική κόπωση. Ωστόσο, όπως δείχνουν τελευταία δεδομένα, δεν αποτελεί το μοναδικό παράγοντα της παραπάνω σύνδεσης.

Η επιστημονική ομάδα της παρούσας μελέτης εξέτασε ένα πληθυσμό εθελοντών που συμμετείχαν σε μία μεγαλύτερη μελέτη σχετικά με το εντερικό μικροβίωμα. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια τα οποία είχαν ως στόχο να ανιχνεύσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο εντερικό μικροβίωμα και την ψυχική ή σωματική κόπωση. Η

Όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες, η σωματική ενέργεια, η σωματική κόπωση, η ψυχική ενέργεια και η ψυχική κόπωση, είναι παράγοντες που στο σύνολό τους συνδέονται με συγκεκριμένα βακτηριακά προφίλ του μικροβιώματος.

«Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια και η κόπωση μπορεί να επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, η φυσική άσκηση, ο ύπνος, οι χρόνιες παθήσεις, καθώς και τα φάρμακα που παίρνουμε για την αντιμετώπιση των τελευταίων», αναφέρουν οι συγγραφείς. «Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στη διατροφή και την κόπωση, καθώς οι πτώσεις, η χρόνια κόπωση και η μειωμένη ενέργεια είναι παράγοντες που μπορεί να περιορίσουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα».

Καταλήγοντας, οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι σε μελλοντικές μελέτες θα προσπαθήσουν να εξερευνήσουν περισσότερο τη σύνδεση ανάμεσα στο εντερικό μικροβίωμα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, εξετάζοντας παράλληλα αν η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας.

Φωτογραφία: Andrea Piacquadio

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα