5 Δεδομένα για τα Καρδιαγγειακά Οφέλη από τις Χαμηλές Δόσεις Ασπιρίνης

1. Η Ασπιρίνη έχει Αποδεδειγμένα Οφέλη στη Δευτερογενή Πρόληψη της Καρδιαγγειακής Νόσου

Ο αυξημένος κίνδυνος σοβαρής αιμορραγίας από τη χρήση της ασπιρίνης αντισταθμίζεται από τη μείωση 21% στην πιθανότητα εμφάνισης αθηροσκληρωτικών συμβαμάτων (στεφανιαίας νόσου, ισχαιμικού ή παροδικού εγκεφλαικού επεισοδίου), καθώς και τη μείωση 13% στον κίνδυνο θανάτου από όλα τα αίτια.

2. Τα Οφέλη της Ασπιρίνης στην Πρωτογενή Πρόληψη της Καρδιαγγειακής Νόσου Δεν Υπερβαίνουν τον Κίνδυνο Αιμορραγίας

Η χρήση της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου εξετάστηκε σε μία μετα-ανάλυση 13 ερευνών με συνολικά 164.225 εθελοντές. Αν και το φάρμακο μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 11%, αυξάνει τον κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας κατά 43%.

3. Στους Ασθενείς με Διαβήτη, παρά τον Αυξημένο Καρδιαγγειακό Κίνδυνο, τα Οφέλη από τη Χρήση της Ασπιρίνης για την Πρωτογενή Πρόληψη είναι Περιορισμένα

Η μελέτη ASCEND το 2018 εξέτασε τη χρήση της ασπιρίνης για την πρωτογενή πρόληψη σε 154.480 ασθενείς με διαβήτη. Στα 7 χρόνια, παρατηρήθηκε μείωσε 1.1% στον απόλυτο κίνδυνο μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και 0.9% αύξηση στα ποσοστά μείζονος αιμορραγίας, κατά συνέπεια η απόφαση για τη χορήγηση των φαρμάκων πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή.

4. Η Περιεγχειρητική Χρήση της Ασπιρίνης για Επεμβάσεις εκτός της Καρδιάς Δεν Μειώνει τον Κίνδυνο Εμφράγματος του Μυοκαρδίου ή Φλεβικής Θρομβοεμβολής

Η μελέτη POISE-2 το 2014 διαπίστωσε ότι η περιεγχειρητική χρήση της ασπιρίνης δεν επηρεάζει τον κίδνυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου ή φλεβικής θρομβοεμβολής. Η λήψη του φαρμάκου αυξάνει, ωστόσο, τον κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας κατά 23%. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Canadian Cardiovascular Society, η ασπιρίνη πρέπει να διακόπτεται 7 ημέρες πριν το χειρουργείο εκτός αν ο ασθενής έχει κάνει προσφάτως εισαγωγή στεφανιαίου stent ή θα κάνει καρωτιδική ενδαρτηριεκτομή.

5. Η Ασπιρίνη Πρέπει να Χορηγείται σε Ασθενείς με Τραυματισμό του Μυοκαρδίου ή Ισχαιμία μετά από Επεμβάσεις εκτός της Καρδίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Canadian Cardiovascular Society οι ασθενείς με μυοκαρδιακή ισχαιμία ή μυοκαρδιακό τραυματισμό είναι απαραίτητο να λαμβάνουν ασπιρίνη μετεγχειρητικά.

Βιβλιογραφία: Canadian Medical Association Journal

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα