Νέες Οδηγίες για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Νόσου του Crohn

Η νόσος του Crohn είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος που μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Η συχνότητα της νόσου αυξάνεται παγκοσμίως και ως αποτέλεσμα αυξάνεται και ο αριθμός των γιατρών που χορηγούν θεραπεία για την πάθηση αυτή. Υπάρχουν επίσης νέα διαγνωστικά εργαλεία, γνωρίζουμε περισσότερα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της νόσου και υπάρχουν νέες θεραπευτικές επιλογές διαθέσιμες για τους ασθενείς και τους γιατρούς.

Η διαχείριση της νόσου του Crohn έχει αλλάξει αρκετά από το 2009, τη χρονιά δηλαδή που δημοσιεύτηκαν οι τελευταίες οδηγίες από το American College of Gastroenterology (ACG). Στο παρελθόν, η θεραπεία της νόσου του Crohn περιελάμβανε ένα μοντέλο βημάτων κατά το οποίο οι ασθενείς λάμβαναν αρχικά ένα κορτικοστεροειδές, στη συνέχεια ένα ανοσορυθμιστικό και τελικά ένα βιολογικό παράγοντα στην περίπτωση που τα παραπάνω φάρμακα δεν επαρκούσαν. Σχεδόν το 30% των ασθενών με νόσο του Crohn έχουν ήπια νόσο που δεν επιδεινώνεται και κατά συνέπεια δεν χρειάζονται βιολογικούς παράγοντες. Οι παρούσες οδηγίες είναι περιορισμένες καθώς η συγκριτική αποτελεσματικότητα διαφόρων θεραπείων, όπως για παράδειγμα της ουστεκινουμάμπης, ενός νέου αναστολέας της θντερλευκίνης 12 και 23, δεν είναι ακόμα γνωστή.

Οι Οδηγίες

  • Η καλπροτεκτίνη κοπράνων πρέπει να εξετάζεται καθώς βοηθά στη διαφοροποίηση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ισχυρή οδηγία, μέτριας ποιότητας δεδομένα).
  • Η από του στόματος μεσαλαμίνη ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται στη θεραπεία των ασθενών με ενεργό νόσο του Crohn (ισχυρή οδηγία, μέτριας ποιότητας δεδομένα).
  • Οι αντι-TNF παράγοντες (ινφλιξιμάμπη, ανταλιμουμάμπη, κερτολιζουμάμπη πεγόλη) πρέπει να χορηγούνται στη θεραπεία της νόσου του Crohn όταν αυτή είναι ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή ή απαιτεί συνεχή θεραπεία με στεροειδή (ισχυρή οδηγία, μέτριας ποιότητας δεδομένα).
  • Η συνδυαστική θεραπεία ινφλιξιμάμπης με ανοσορυθμιστικά (θειοπουρίνες) είναι πιιο αποτελεσματική από τη θεραπεία του καθενός από τα παραπάνω φάρμακα ξεχωριστά σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει τα φάρμακα αυτά στο παρελθόν (ισχυρή οδηγία, υψηλής ποιότητας δεδομένα).
  • Για τους ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ενεργό νόσο του Crohn και αντικειμενικά ευρήματα ενεργής νόσου, πρέπει να εξετάζεται η θεραπεία αντι-ιντεγκρίνης (με βεδολιζουμάμπη) με ή χωρίς ανοσορυθμιστικό έτσι ώστε να επιτευχθεί ύφεση (ισχυρή οδηγία, υψηλής ποιότητας δεδομένα).

Βιβλιογραφία: JAMA

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα