Νέα Δεδομένα για τη Σύνδεση Ουλίτιδας και Νόσου Alzheimer

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με υψηλά επίπεδα επιβλαβών βακτηρίων στα ούλα έχουν συνήθως δείκτες αμυλοείδωσης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) τους, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης.

Το β αμυλοειδές είναι μία πρωτεΐνη που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο των ασθενών με νόσο Alzheimer πριν ακόμα την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων της νόσου. Σήμερα, είναι δυνατό να εκτιμήσουμε τα επίπεδα του β αμυλοειδούς στον εγκέφαλο εξετάζοντας τα επίπεδα της πρωτεΐνης στο ΕΝΥ. Συγκεκριμένα, η σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα του β αμυλοειδούς στο ΕΝΥ και τον εγκέφαλο είναι αντιστρόφως ανάλογη. Αν, δηλαδή, τα επίπεδα στο ΕΝΥ είναι μειωμένα, αυτό σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί στον εγκέφαλο.

Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που παρατηρεί ότι τα αυξημένα επίπεδα των επιβλαβών βακτηρίων στα ούλα συνδέονται με μειωμένα επίπεδα β αμυλοειδούς στο ΕΝΥ σε ηλικιωμένους χωρίς έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Οι παρατηρήσεις της έρευνας ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη σημαντικότητα της καλής στοματικής υγιεινής.

Οι επιστήμονες της έρευνας εξέτασαν 48 ενήλικες άνω των 65 ετών με φυσιολογικές γνωστικές λειτουργίες. Έλαβαν δείγματα από τα βακτήρια των ούλων και εξέτασαν την αναλογία ανάμεσα σε επιβλαβή και ωφέλιμα βακτήρια. Έκαναν επίσης εξετάσεις για βιοδείκτες της νόσου Alzheimer, όπως το β αμυλοειδές και η πρωτεΐνη ταυ στο ΕΝΥ.

Όπως διαπίστωσε η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer’s and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease Monitoring, η αυξημένη αναλογία επιβλαβών βακτηρίων συνδέθηκε με μειωμένα επίπεδα β αμυλοειδούς 42 στο ΕΝΥ, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται ντα επίπεδα της φωσφορυλιωμένης ταυ.

Το εύρημα αυτό ενισχύει τη θεωρία σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις της κακής στοματικής υγιεινής στον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer.

Τα ωφέλιμα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας περιορίζουν τη φλεγμονή των ούλων καθώς και τη συστηματική φλεγμονή, μειώνοντας παράλληλα τη δραστηριότητα των επιβλαβών βακτηρίων. Τα τελευταία δυσκολεύονται έτσι να φτάσουν στον εγκέφαλο και να προκαλέσουν βλάβες.

Αν ο πληθυσμός των ωφελίμων βακτηρίων είναι αυξημένος, αυτά μπορεί να φτάσουν στον εγκέφαλο μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και να περιορίσουν τη φλεγμονή και εκεί.

Η διατήρηση της στοματικής υγιεινής έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γενικότερη υγεία, καθώς γνωρίζουμε σήμερα ότι μπορεί να προστατεύσει από μία σειρά παθήσεις, από την καρδιαγγειακή νόσο, μέχρι το διαβήτη. Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι μπορεί να προστατεύσει και από τη νόσο Alzheimer.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της μελέτης, καθώς μιλάμε για μία έρευνα παρατήρησης, δεν είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα στα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας και τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μόνο από μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες που θα εξετάσουν την παραπάνω σύνδεση.

Καταλαβαίνουμε ότι η παρούσα μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνδέει έναν απλό δείκτη του στοματικού μικροβιώματος με ένα σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την εμφάνιση της νόσου Alzheimer.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα