Νέα Μελέτη Εξερευνά τις Πρωτεΐνες του Πλάσματος που Συνδέονται με τη Long COVID

Συγκεκριμένους στόχους για την ανάπτυξη φαρμάκων αποκάλυψε μία νέα έρευνα από τις ΗΠΑ που εξέτασε ασθενείς με long COVID. Αναλύοντας δείγματα αίματος από τους ασθενείς οι επιστήμονες της μελέτης κατάφεραν να παρατηρήσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πλάσμα τα οποία υπήρχαν μόνο σε όσους είχαν long COVID, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που δημοσιεύσε η ομάδα στο περιοδικό Journal of Translational Medicine.

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι το 10-20% των ασθενών που νοσούν από COVID-19 θα παρουσιάσουν τελικά συμπτώματα long COVID.

«Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν διάφορα συμπτώματα, όπως αίσθημα κόπωσης, θόλωση της σκέψης ή δύσπνοια, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής τους. Καταλαβαίνουμε επομένως πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς της long COVID», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Στην παρούσα μελέτη η ομάδα ασχολήθηκε με τις πρωτεΐνες του πλάσματος ορισμένες από τις οποίες απελευθερώνονται από ανοσιακά κύτταρα του αίματος ως απόκριση σε διάφορους ιούς. Ο στόχος της ομάδας ήταν να εξερευνήσει πως διαφοροποιούνται οι παραπάνω πρωτεΐνες στους ασθενείς με long COVID.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε πως λειτουργεί ο παραπάνω μηχανισμός καθώς έτσι θα μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τους ασθενείς. Στην παρούσα μελέτη αποκαλύπτουμε συγκεκριμένους μηχανισμούς που εξηγούν γιατί ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν κάποια συμπτώματα», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Στα πλαίσια της μελέτης τους, οι ασθενείς έλαβαν δείγματα αίματος από ασθενείς με long COVID που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Post-Acute COVID-19 του νοσοκομείου St. Joseph, καθώς και ασθενείς που νοσηλεύονται για COVID-19 στο London Health Sciences Centre. Τα παραπάνω δείγματα συγκρίθηκαν με δείγματα αίματος από υγιείς εθελοντές που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

«Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε μάς επέτρεψαν να αναλύσουμε περισσότερες από 3.000 διαφορετικές πρωτεΐνες στα δείγματα αίματος. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε συγκεκριμένες αλλαγές στις πρωτεΐνες που εμφανίζονται μόνο στους ασθενείς με long COVID», τόνισαν οι συγγραφείς.

Από τις αναλύσεις που έκανα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι ασθενείς με long COVID έχουν χρόνια φλεγμονή που σχετίζεται με αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και τα αγγεία τους. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα τα οποία εντοπίζονται σε συγκεκριμένα όργανα, όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά.

Οι πρωτεΐνες που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της διάγνωσης της long COVID ή ως στόχοι για την ανάπτυξη φαρμάκων, όπως υποστήριξαν οι συγγραφείς.

«Γνωρίζοντας ποιες είναι οι σηματοδοτικές πρωτεΐνες που επηρεάζονται, μπορούμε πλέον να αναλύσουμε βάσεις δεδομένων με φάρμακα με σκοπό να διαπιστώσουμε ποια από αυτά ενδεχομένως θα προσέφεραν οφέλη στους ασθενείς με long COVID. Τα φάρμακα αυτά θα πρέπει φυσικά να εξεταστούν σε κλινικές δοκιμές», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Φωτογραφία: Karolina Grabowska

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα