Εμβόλια COVID-19: Αποτελεσματικά και στους Ασθενείς με Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου

Οι ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, ακόμα και αυτοί που παίρνουν βιολογικές θεραπείες, παρουσιάζουν ικανοποιητική ανοσιακή απόκριση στα εμβόλια mRNA της COVID-19, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης.

Εξετάζοντας δεδομένα από 48 ασθενείς με νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα, εκ των οποίων το 85.4% έπαιρνε βιολογικούς παράγοντες όταν εμβολιάστηκε, διαπιστώθηκε ότι όλοι είχαν θετική απόκριση αντισωμάτων στα εμβόλια της Pfizer και Moderna. Μάλιστα, αρκετοί από τους ασθενείς είχαν επαρκή αντισώματα για να γίνουν δωρητές πλάσματος, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες της μελέτης στο επιστημονικό περιοδικό Gastroenterology.

«Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι όλοι οι ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, ανεξαρτήτως φαρμακευτικής θεραπείας, παράγουν επαρκή αντισώματα για την πρωτεΐνες που στοχεύουν τα εμβόλια», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Dr Serre-Yu Wong, από το Icahn School of Medicine στη Νέα Υόρκη. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία των ασθενών που εξετάστηκαν στη μελέτη, ωστόσο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όλοι οι ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου θα πρέπει να κάνουν κανονικά το εμβόλιο της COVID-19».

Ορισμένοι ειδικοί είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι τα εμβόλια της COVID-19 ενδεχομένως δεν θα είναι εξίσου αποτελεσματικά σε ασθενείς με κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα από διάφορα φάρμακα, όπως για παράδειγμα η ινφλιξιμάμπη.

Τα δείγματα αίματος των ασθενών που χρησιμοποίησε η μελέτη είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουν οι ασθενείς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην έρευνα υπήρχαν επίσης και δύο ομάδες ελέγχου. Στην πρώτη συμμετείχαν 14 επαγγελματίες υγείας χωρίς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου που είχαν κάνει και τις 2 δόσεις των εμβολίων, ενώ στη δεύτερη 29 υγιείς εθελοντές που έδωσαν δείγματα αίματος μετά τον εμβολιασμό τους.

Στην ανάλυσή τους, οι επιστήμονες περιέλαβαν επίσης εξετάσεις αντισωμάτων από 21 ασθενείς που μολύνθηκαν με τον ιό SARS-CoV-2. Ο στόχος της ανάλυσης ήταν να συγκριθούν τα αντισώματα που παράγονται από τα εμβόλια με αυτά που δημιουργούνται μετά τη φυσική λοίμωξη.

Από τους 48 ασθενείς που εξετάστηκαν στην έρευνα, οι 23 είχαν νόσο του Crohn, ενώ οι 25 ελκώδη κολίτιδα. Οι 41 ασθενείς έπαιρναν βιολογικούς παράγοντες όταν εμβολιάστηκαν. 3 ασθενείς έπαιρναν από του στόματος στεροειδή, ενώ οι υπόλοιποι δεν έπαιρναν κανένα φάρμακο.

Συνολικά 26 ασθενείς έκαναν και τις 2 δόσεις του εμβολίου της COVID-19 και όλοι είχαν θετικές εξετάσεις αντισωμάτων για την πρωτεΐνη ακίδα του SARS-CoV-2. 22 από τους 26 ασθενείς, όπως προαναφέρθηκε, είχαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν δωρεά πλάσματος, εφόσον το επιθυμούσαν. 2 από τους ασθενείς είχαν ιστορικό προηγούμενης λοίμωξης από COVID-19 και παρουσίασαν ισχυρή απόκριση στην 1η δόση του εμβολίου. Από τους 26 ασθενείς οι 8 έπαιρναν ανταγωνιστές του TNF, οι 12 έπαιρναν βεδολιζουμάμπη, οι 2 έπαιρναν ουστεκινουμάμπη, ενώ οι 4 δεν έπαιρναν κανένα φάρμακο. Οι 22 από τους 48 ασθενείς που εξέτασε η έρευνα είχαν κάνει μόνο την 1η δόση όταν έγινε η ανάλυση από τους επιστήμονες. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην απόκριση αντισωμάτων ανάμεσα στους ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και την ομάδα ελέγχου.

Πριν την έναρξη του μαζικού εμβολιασμού ορισμένοι επιστήμονες είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως η ινφλιξιμάμπη (Remicade), ενδεχομένως θα επηρέαζαν την απόκριση στα εμβόλια. Η θεωρία αυτή είχε βασιστεί στο γεγονός ότι τα παραπάνω φάρμακα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα άλλων εμβολίων, όπως για παράδειγμα αυτά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.

Οι αρχικές κλινικές δοκιμές των εμβολίων της Pfizer και της Moderna δεν είχαν εξετάσει ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, επομένως όταν ξεκίνησε ο μαζικός εμβολιασμός δεν υπήρχαν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα στους ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, ιδιαίτερα σε αυτούς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές θεραπείες. Η παρούσα μελέτη προσφέρει τα πρώτα δεδομένα που δείχνουν ότι οι ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, ανεξαρτήτως της φαρμακευτικής θεραπείας που παίρνουν, έχουν επαρκή αντισώματα μετά τη 2η δόση του εμβολίου της Pfizer ή της Moderna.

Αν και η μελέτη είχε μικρό μέγεθος, δείχνει ότι τα εμβόλια της COVID-19 προσφέρουν επαρκή ανοσία στους ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και διαλύει αρκετές αμφιβολίες τόσο στους ασθενείς όσο και στους γιατρούς. Καθώς οι ασθενείς με τα παραπάνω νοσήματα αποτελούν ευπαθή ομάδα για την COVID-19, είναι σημαντικό να μην καθυστερήσουν τον εμβολιασμό τους.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα