Χαμηλότερος ο Κίνδυνος Long COVID με Κάθε Νέα Λοίμωξη

Ο κίνδυνος long COVID φαίνεται ότι περιορίζεται σημαντικά με κάθε νέα λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, όπως υποστηρίζει μία νέα μεγάλη μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία. Η έρευνα εξέτασε περισσότερους από 500.000 εθελοντές που αναφέρουν τακτικά τα συμπτώματά τους στα πλαίσια μίας συνεχιζόμενης μελέτης από το Office for National Statistics της χώρας.

Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων διαπιστώθηκε ότι περίπου το 4% των ασθενών παρουσίασαν συμπτώματα που αποδίδονται στη long COVID τα οποία παρέμειναν για περισσότερο από 4 εβδομάδες μετά την πρώτη τους μόλυνση με τον ιό.

Στο επόμενο κομμάτι της έρευνας, οι επιστήμονες εξέτασαν ποιο είναι το ποσοστό των ασθενών που παρουσιάζουν long COVID μετά τη δεύτερη λοίμωξή τους με τον SARS-CoV-2. Προς έκπληξή τους, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά χαμηλότερο συγκριτικά με την πρώτη COVID-19 λοίμωξη. Συγκεκριμένα, μεταξύ των ασθενών που δεν είχαν παρουσιάσει συμπτώματα long COVID κατά την πρώτη λοίμωξη με τον SARS-CoV-2, μόλις το 2.4% παρουσίασε συμπτώματα της νόσου όταν μολύνθηκε εκ νέου με τον ιό.

«Όπως φαίνεται από τη μελέτη μας, ο κίνδυνος long COVID είναι χαμηλότερος σε κάθε νέα λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν υψηλότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν long COVID όταν μολύνονται για πρώτη φορά με τον ιό και ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε κάθε νέα μόλυνση», τόνισε η ομάδα.

Τα συχνότερα συμπτώματα της long COVID που παρατηρήθηκαν στην έρευνα ήταν το αίσθημα κόπωσης, η δυσκολία στη συγκέντρωση, οι μυαλγίες και η δύσπνοια.

Από την παρούσα μελέτη δεν είναι δυνατό να απαντηθεί με βεβαιότητα γιατί ο κίνδυνος long COVID είναι χαμηλότερος στις επαναμολύνσεις. Ωστόσο, η ομάδα της έρευνας υποστήριξε ότι το φαινόμενο αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με την ανοσία που αναπτύσσουν οι ασθενείς μετά την πρώτη λοίμωξη με τον ιό.

«Χωρίς αμφιβολία είναι πλέον σαφές ότι ο κίνδυνος long COVID είναι πολύ χαμηλότερος στις επαναμολύνσεις με τον ιό SARS-CoV-2. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους ασθενείς», αναφέρουν οι επιστήμονες της μελέτης.

Φωτογραφία: SHVETS production

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα