Αναστολείς Αντλίας Πρωτονίων: Πώς Επηρεάζουν τον Κίνδυνο Σοβαρής Νόσησης από COVID-19;

Μία μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες προσφέρει νέα δεδομένα για τη σύνδεση ανάμεσα στους αναστολείς αντλίας πρωτονίων και τη σοβαρότητα της νόσησης από COVID-19. Η ανάλυση εξέτασε δεδομένα από 5 έρευνες οι οποίες είχαν εξετάσει συνολικά 37.372 ασθενείς με COVID-19.

Από την ανάλυση των δεδομένων στις 3 πρώτες έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που έπαιρναν αναστολείς αντλίας πρωτονίων είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρότερη νόσηση (46%) ή να καταλήξουν (34-60%) από COVID-19 συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν έπαιρναν τα παραπάνω φάρμακα, όπως ανέφεραν οι επιστήμονες στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Internal Medicine.

Οι άλλες δύο έρευνες είχαν ασχοληθεί περισσότερο με τον κίνδυνο δευτερογενών λοιμώξεων στους ασθενείς που παίρνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων. Όπως παρατηρήθηκε, οι ασθενείς με COVID-19 που έπαιρναν τα παραπάνω φάρμακα είχαν 191% αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν δευτερογενείς λοιμώξεις συγκριτικά με αυτούς που δεν έπαιρναν αναστολείς αντλίας πρωτονίων.

¨Η χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων οδηγεί σε καταστολή έκκρισης του γαστρικού οξέος, με αποτέλεσμα ο στόμαχος να έχει περιορισμένη ικανότητα καταστροφής των παθογόνων, γεγονός που οδηγεί σε εμφάνιση δευτερογενών λοιμώξεων στους ασθενείς με COVID-19», υποστήριξαν οι επιστήμονες της μετα-ανάλυσης.

«Τα αυξημένα ποσοστά σοβαρής νόσησης ή θανάτου στους ασθενείς που παίρνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων αποδίδονται εν μέρει και στην εμφάνιση δευτερογενών λοιμώξεων οι οποίες περιπλέκουν την πορεία της νόσου», συμπλήρωσαν.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις υποστήριξαν επίσης ότι κατά την εισαγωγή των ασθενών με COVID-19 στο νοσοκομείο, θα πρέπει να εξετάζεται αν παίρνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων και, αν δεν υπάρχουν ενδείξεις για τη λήψη των φαρμάκων, αυτά να διακόπτονται. Σε ασθενείς που έχουν ενδείξεις για τη χορήγηση των φαρμάκων, τα οφέλη θα πρέπει να σταθμίζονται με τους κινδύνους προκειμένου να αποφασιστεί αν πρέπει να συνεχιστεί η χορήγηση των παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να χορηγείται φαμοτιδίνη, ένας Η2 αναστολέας που έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης στους ασθενείς με COVID-19.

Αρκετές άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει σύνδεση ανάμεσα στη χρήση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων και τη σοβαρότητα της νόσησης από COVDI-19, ωστόσο προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Αυτό δεν είναι κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς τα φάρμακα αυτά έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με αυξημένο κίνδυνο εντερικών λοιμώξεων. Σήμερα γνωρίζουμε πλέον ότι ο COVID-19 αποτελεί και εντερική λοίμωξη. Ο ιός χρησιμοποιεί το γαστρεντερικό σύστημα για να πολλαπλασιαστεί αρχικά, επομένως κάθε φάρμακο που διευκολύνει την εγκατάσταση του ιού στο σύστημα αυτό είναι λογικό να συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση των ασθενών.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μετα-ανάλυσης συμφωνούν με αυτά μίας πρόσφατης μελέτης η οποία έδειξε ότι οι ασθενείς που έπαιρναν αναστολείς αντλίας πρωτονίων καθημερινά είχαν διπλάσιο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από COVID-19, αυτοί που έπαιρναν τα φάρμακα δις καθημερινά είχαν τριπλάσιο κίνδυνο σοβαρής νόσησης συγκριτικά με αυτούς που δεν έπαιρναν τα παραπάνω φάρμακα.

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης, οι επιστήμονες τόνισαν ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων σε ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για COVID-19, ιδιαίτερα αν δεν έχουν ενδείξεις για τη χορήγηση των παραπάνω φαρμάκων.

Βιβλιογραφία: Medscape

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα