Το Κάπνισμα Αυξάνει τον Κίνδυνο Έκπτωσης των Γνωστικών Λειτουργιών στους Άνω των 60

Όσο πιο επιβαρυμένο είναι το ιστορικό καπνίσματος ενός ασθενούς, τόσο χειρότερες είναι οι επιδόσεις του στις εξετάσεις των γνωστικών λειτουργιών, σύμφωνα με τα πρώιμα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας που εξέτασε ενήλικες άνω των 60 ετών. Η έρευνα θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο του American Stroke Association, το οποίο θα διεξαχθεί στις 8-11 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη.

Σήμερα είναι γνωστό ότι το κάπνισμα, η υπέρταση και ο διαβήτης τύπου 2 είναι παράγοντες που στο σύνολό τους επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του εγκεφάλου. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε βάσεις δεδομένων από τις ΗΠΑ με σκοπό να εξετάσει αν το κάπνισμα μπορεί να πολλαπλασιάσει τις επιπτώσεις των άλλων παραγόντων κινδύνου για την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών σε ενήλικες άνω των 60 ετών.

«Ένας ασθενής που καπνίζει τακτικά τσιγάρα, ακόμα κι αν δεν έχει διαβήτη τύπου 2 ή υπέρταση, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσει έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών σε σχέση με το γενικό πληθυσμό», αναφέρει ο Neal S. Parikh, MD, MS, επικεφαλής της μελέτης.

Για την έρευνά τους, οι επιστήμονες συνέλεξαν δεδομένα από τη μελέτη NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), μία μεγάλη βάση δεδομένων του CDC που έχει ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι εθελοντές που συμμετέχουν στην παραπάνω βάση δεδομένων αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού και κάνουν τακτικά εξετάσεις, απαντώντας παράλληλα σε ερωτηματολόγια κάθε λίγα χρόνια.

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν συνολικά δεδομένα για 3.244 εθελοντές (μέση ηλικία 69 ετών, 54% γυναίκες, 78% καυκάσιοι) τα οποία αφορούσαν το διάστημα 2011 έως 2014. Το 77% των εθελοντών είχαν υπέρταση, ενώ το 24% είχε διαβήτη τύπου 2. Το 23% των εθελοντών δήλωσαν καπνιστές και η έκθεσή τους στον καπνό του τσιγάρου επιβεβαιώθηκε από τα επίπεδα της κοτινίνης στο αίμα. Η κοτινίνη ένα υποπροϊόν της νικοτίνης που παραμένει στο αίμα για μεγαλύτερη διάρκεια από τη νικοτίνη.

Κάθε εθελοντής έκανε 4 εξετάσεις που χρησιμοποιούνται τυπικά για την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών. Οι εξετάσεις αυτές μας δίνουν μία εικόνα για διάφορες πτυχές των γνωστικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η ανάκληση λέξεων, η ευφράδεια λόγου, η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων, η προσοχή και η λειτουργική μνήμη.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ανάλυσης:

  • Τα υψηλότερα επίπεδα κοτινίνης συνδέθηκαν με πολύ χειρότερα σκορ στην εξέταση DSST (Digit Symbol Substitution Test), η οποία εξετάζει διάφορα χαρακτηριστικά των γνωστικών λειτουργιών, όπως η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων, η προσοχή και η λειτουργική μνήμη.
  • Οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα κοτινίνης δεν είχαν σημαντικές διαφορές αναφορικά με τη μνήμη και την ομιλία, συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.
  • Η σύνδεση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα κοτινίνης και τα χαμηλότερα σκορ στην κλίμακα DSST ήταν συγκρίσιμη με αυτή που παρατηρείται στους ασθενείς με υπέρταση ή διαβήτη τύπου 2.

«Προς έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι το κάπνισμα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν διαβήτη τύπου 2 ή υπέρταση. Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου ανεξαρτήτως των άλλων παθήσεων του ασθενούς», αναφέρει ο Parikh.

Όπως τόνισαν οι επιστήμονες, από τα αποτελέσματα της μελέτης τους φαίνεται ότι οι γιατροί θα πρέπει να συνιστούν στους ασθενείς να σταματήσουν το κάπνισμα, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. «Οι παρατηρήσεις μας δημιουργούν επίσης ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί σε μελλοντικές μελέτες: Αν οι ασθενείς με ήπια έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών σταματήσουν το κάπνισμα θα επιβραδυνθεί η έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών;», τόνισε ο Parikh.

Καταλήγοντας, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι η έρευνά τους δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα στον κάπνισμα και την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Ωστόσο, προστίθεται στον μεγάλο όγκο ερευνών που έχουν δείξει ότι το κάπνισμα μπορεί να επιβαρύνει τόσο την καρδιακή όσο και την εγκεφαλική υγεία.

Φωτογραφία: Roman Carey / Pexels

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα