Στοματική Υγιεινή: Πώς Επηρεάζει τη Λειτουργία του Εγκεφάλου;

Η στοματική υγιεινή αποτελεί καλό δείκτη της γενικότερης υγείας ενός ατόμου. Οι παθήσεις της στοματικής κοιλότητας περιορίζουν την ποιότητα ζωής ενώ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο άλλων σοβαρών νόσων.

Προηγούμενες έρευνες είχαν συνδέσει την ουλίτιδα και την απώλεια των οδόντων με αυξημένη συχνότητα εγκεφαλικού επεισοδίου. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Indian Society of Periodontology το 2010 διαπίστωσε ότι η ουλίτιδα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου κατά σχεδόν 20%. Οι ερευνητές είχαν τονίσει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες για να αποδειχθούν οι παραπάνω συνδέσεις.

Μία ομάδα επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Rutgers στη Νέα Υόρκη αποφάσισε να εξετάσει τη σύνδεση ανάμεσα στη στοματική υγεινή και την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Το έναυσμα για τη μελέτη τους έδωσε μία πρόσφατη ανάλυση 23 ερευνών που διαπίστωσε σύνδεση ανάμεσα στη στοματική υγιεινή και ορισμένα χαρακτηριστικά των γνωστικών λειτουργιών, όπως η μνήμη και οι εκτελεστικές λειτουργίες.

Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο Rutgers έκανε δύο ξεχωριστές έρευνες για την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Geriatrics Society.

Οι Εθελοντές της Έρευνας

Οι δύο έρευνες εξέτασαν ενήλικες ηλικίας άνω των 60 ετών. Η πρώτη έρευνα εξέτασε τη στοματική υγιεινή των ασθενών και στη συνέχεια οι τελευταίοι έκαναν εξετάσεις γνωστικών λειτουργιών.

Η δεύτερη έρευνα εξέτασε αν οι ασθενείς είχαν ιστορικό ξηροστομίας. Στη συνέχεια εξέτασε την έκθεση των ασθενών στο στρες, την κοινωνική υποστήριξη του κάθε εθελοντή και την κοινωνική επιβάρυνση με τη χρήση κλίμακας για καθένα από τα παραπάνω.

Η κοινωνική υποστήριξη αναφέρεται στο βαθμό που μπορεί να στηριχθεί ο κάθε εθελοντής στην οικογένειά του. Η κοινωνική επιβάρυνση είναι μέτρο για την κριτική και τον αυξημένο αριθμό εργασιών που πρέπει να επιτελέσει ο ασθενής.

Σύνδεση με τις Γνωστικές Λειτουργίες

Από τους 2700 εθελοντές της έρευνας, το 50% ανέφερε συμπτώματα που σχετίζονται με τα δόντια, ενώ το 1/4 περίπου παρουσίασε ξηροστομία.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στα προβλήματα των ούλων και τις διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών, ωστόσο τόνισαν ότι οι περισσότεροι εθελοντές δεν αναφέρουν τα συμπτώματα από τα ούλα καθώς δεν τα θεωρούν αρκετά ενοχλητικά.

Διαπιστώθηκε επίσης σύνδεση ανάμεσα στην έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών (ιδιαίτερα την επεισοδιακή μνήμη) και τα συμπτώματα των οδόντων. Οι διαταραχές της επεισοδιακής μνήμης έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με την εμφάνιση άνοιας.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης αντίστοιχη σύνδεση και στη δεύτερη έρευνα. Οι ασθενείς που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα στρες είχαν επίσης αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν ξηροστομία. Η κοινωνική υποστήριξη και η κοινωνική επιβάρυνση δεν φάνηκε να επηρεάζουν την παραπάνω σύνδεση.

Η Σημασία της Στοματική Υγιεινής

Πρέπει να τονιστεί ότι οι έρευνες που βασίζονται σε αναφορές συμπτωμάτων από τους ασθενείς έχουν αρκετούς περιορισμούς. Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα ευρήματά τους δείχνουν ότι πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος της στοματικής υγιεινής στα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα