ΑρχικήΕτικέτεςPlacebo

Ετικέτα: placebo

Τι Περιέχουν τα Placebo; Έχει Σημασία για τις Κλινικές Δοκιμές Φαρμάκων και Εμβολίων;

Τα placebo είναι οι ουσίες με τις οποίες συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα κάθε νέου φαρμάκου ή εμβολίου. Αν στις κλινικές δοκιμές αποδειχθεί ότι μία θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική από το placebo (και προφανώς ασφαλής), τότε συνήθως αυτή λαμβάνει έγκριση και τελικά κυκλοφορεί στην αγορά. Ένα πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες κλινικές δοκιμές, ωστόσο, είναι ότι οι επιστήμονες δεν αναφέρουν ποιο ακριβώς placebo χρησιμοποίησαν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης. Γιατί όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το placebo που χρησιμοποιήθηκε; Στο παρελθόν, σε ορισμένες μελέτες που είχαν εξετάσει φάρμακα για την αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερόλης, οι κλινικές δοκιμές είχαν χρησιμοποιήσει ελαιόλαδο ως placebo στην ομάδα...

Πώς Επηρεάζεται το Φαινόμενο Placebo από τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας;

Η βιβλιογραφία σχετικά με το φαινόμενο placebo είναι ιδιαίτερα εκτενής. Η τελευταία έρευνα που ασχολήθηκε με το φαινόμενο αυτό εξέτασε τον τρόπο που επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ασθενούς. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αισιοδοξία είναι ένας παράγοντας που ενισχύει την επίδραση του φαινομένου. Το φαινόμενο placebo αναφέρεται στη θετική απόκριση ενός ασθενούς μετά από τη χορήγηση αδρανούς φαρμάκου σε αυτόν. Το αντίθετο του φαινομένου placebo είναι το φαινόμενο nocebo το οποίο ουσιαστικά περιγράφει την αρνητική απόκριση σε μία αδρανή ουσία. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν πολύ συχνά τα placebo στις έρευνες για να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα μίας νέας θεραπείας, επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς και γιατί εμφανίζονται οι παραπάνω...

Φαινόμενο Placebo: Μύθος ή Πραγματικότητα;

Το φαινόμενο placebo αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια σήμερα. Το γεγονός ότι ένα απλό χάπι που περιέχει ζάχαρη μπορεί να μετριάσει το άλγος ενός ασθενούς ή να επιταχύνει την ανάρρωσή του, απλά και μόνο λόγω της προσδοκίας για κάτι τέτοιο, έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Οι περισσότερες έρευνες χρησιμοποιούν placebo, δηλαδή αδρανείς θεραπείες (όπως για παράδειγμα ένα χάπι με ζάχαρη), με σκοπό να κατανοήσουν την πραγματική επίδραση που έχει ένα φάρμακο. Συγκρίνοντας την ομάδα ασθενών που λαμβάνει το φάρμακο με την ομάδα που λαμβάνει το placebo, οι επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν πόσο αποτελεσματικό είναι ένα φάρμακο. Το φαινόμενο placebo αποτελεί πραγματικότητα Τελευταίες έρευνες που εξέτασαν το φαινόμενο placebo επιβεβαιώνουν πόσο ισχυρές μπορεί...

Προτάσεις