ΑρχικήΕτικέτεςαδυναμία

Ετικέτα: αδυναμία

Κάπνισμα και αδυναμία στην τρίτη ηλικία

Οι ηλικιωμένοι που είναι καπνιστές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αδυναμία σε σχέση με τους συνομήλικούς τους που δεν έχουν καπνίσει ή είναι πρώην καπνιστές. Αυτό έδειξε μία έρευνα σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών που δεν είχαν παρουσιάσει ακόμα τη σχετιζόμενη με την τρίτη ηλικία αδυναμία. Ο όρος «αδυναμία» περιγράφει την έκπτωση της ευρωστίας και της φυσικής δύναμης που καθιστά τους ηλικιωμένους πιο ευάλωτους σε ασθένειες ή τραυματισμούς (πχ. από μία πτώση). Μετά από 4 χρόνια οι εθελοντές που ήταν καπνιστές είχαν 60% μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αδυναμία σε σχέση με αυτούς που δεν κάπνιζαν. Αυτοί που είχαν διακόψει το κάπνισμα είχαν επίσης αυξημένη πιθανότητα, ωστόσο ήταν μικρότερη σε...

Μεσογειακή δίαιτα και αδυναμία στην τρίτη ηλικία

Οι ηλικιωμένοι που ακολουθούν τη Μεσογειακή δίαιτα έχουν μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αδυναμία, σύμφωνα με τα δεδομένα μίας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Geriatrics Society. Η έρευνα περιελάμβανε 5789 ενήλικες ηλικίας άνω των 60 ετών. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις διατροφικές τους συνήθειες και χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τη συμμόρφωσή τους με τη Μεσογειακή δίαιτα, σύμφωνα με την κλίμακα Mediterranean Diet Score (MDS). Το εύρος της κλίμακας είναι από 0 εώς 9 με τις υψηλότερες τιμές να συνεπάγονται μεγάλο βαθμό συμμόρφωσης με τη Μεσογειακή δίαιτα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εθελοντές που ακολουθούσαν με συνέπεια τη Μεσογειακή δίαιτα είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν αδυναμία σε...

Προτάσεις