Αλκοόλ και οι επιπτώσεις του στον εγκέφαλο

Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με παθολογικά ευρήματα στον εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένης της ατροφίας του ιππόκαμπου, σύμφωνα με μία νέα έρευνα.

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ σχετίστηκε επίσης με ταχύτερη έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών.

“Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση αλκοόλ, εντός των επιτρεπτών ορίων, συνδέεται με πολλαπλές δυσμενείς διαρθρωτικές διαταραχές του εγκεφάλου και ταχύτερη έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Το αλκοόλ πιθανώς να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τις γνωστικές διαταραχές και κατανάλωσή του πρέπει να περιοριστεί ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες ενηλίκων”, είπαν οι ερευνητές.

Στο παρελθόν έχει τεθεί το ερώτημα αν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1 ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και 2 ποτήρια για τους άντρες) έχει βλαπτική ή προστατευτική δράση στην εγκεφαλική λειτουργία. Κάποιες έρευνες υποστήριξαν ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ καθυστερεί την εμφάνιση της άνοιας, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα των απεικονίσεων του εγκεφάλου.

Στη παρούσα έρευνα, επιλέχθηκαν 550 εθελοντές και μελετήθηκε κατά πόσο η κατανάλωση αλκοόλ σχετίστηκε με έκπτωση της μνήμης ή των γνωστικών λειτουργιών σε ένα διάστημα 30 ετών. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων στην αρχή της έρευνας ήταν τα 43 χρόνια.

Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και εξετάστηκαν κλινικά κάθε 5 χρόνια κατά τη διάρκεια της μελέτης. Στο πέρας αυτής σε όλους έγινε εξέταση MRI.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι εθελοντές που κατανάλωναν αλκοόλ πιο συχνά είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ατροφίας του ιππόκαμπου (συρρίκνωση στο τμήμα του εγκεφάλου που επηρεάζει τη μνήμη – ανευρίσκεται συχνότερα σε ασθενείς με νόσο Alzheimer) σε σχέση με τους εθελοντές που δεν έπιναν.

Υπήρχε άμεση συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας αλκοόλ που κατανάλωνε ο κάθε εθελοντής και του κινδύνου εμφάνισης ατροφίας του ιππόκαμπου.

Οι εθελοντές που κατανάλωσαν αλκοόλ σε μικρές ποσότητες (10-70ml την εβδομάδα) δεν παρουσίασαν ατροφία του ιππόκαμπου σε μικρότερα ποσοστά σε σχέση με αυτούς που δεν έπιναν καθόλου.

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ σχετίστηκε ακόμη με διαταραχές στη δομή του μεσολοβίου καθώς και με ταχύτερη μείωση της λεκτικής ευχέρειας (αριθμός λέξεων που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί σε 1 λεπτό).

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής γίνεται σαφές ότι ακόμα και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ δεν έχει προστατευτική δράση για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αντιθέτως, η κατανάλωση πάνω από 140ml αλκοόλ εβδομαδιαίως μπορεί να είναι βλαπτική για τον εγκέφαλο.

Όσο αυξάνεται η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος για την υγεία. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με δυνητικά σοβαρές διαταραχές της μνήμης και της εκτελεστικής λειτουργίας, ακόμη και με απουσία άλλων παραγόντων κινδύνου.

Η έρευνα αυτή αποδεικνύει ότι ακόμα και η κατανάλωση αλκοόλ που στο παρελθόν είχε θεωρηθεί ως μη βλαπτική ή φυσιολογική μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία.

BMJ

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα