ΑρχικήΕτικέτεςστεφανιαία νόσος

Ετικέτα: στεφανιαία νόσος

Μελέτη ARTEMIS: Ο Προδιαβήτης Δεν Αυξάνει τον Κίνδυνο Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων στη Στεφανιαία Νόσο

Για τους ασθενείς με προδιαβήτη που λαμβάνουν θεραπεία για τη στεφανιαία νόσο, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων δεν διαφέρει από τον αντίστοιχο κίνδυνο των ασθενών με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης και είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν των ασθενών με διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας έρευνας. Τα αποτελέσματα της μελέτης ARTEMIS (Innovation to Reduce Cardiovascular Complications of Diabetes at the Intersection Study) δημοσιεύτηκαν στις 10 Μαΐου στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes Care. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Antti Kiviniemi από το Πανεπιστήμιο Oulu στη Φινλανδία. Η έρευνα εξέτασε 834 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, 314 με μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη (IGT), 103 με διαταραχή στη γλυκόζη νηστείας (IFG) και 695 με...

Έμφραγμα του Μυοκαρδίου στις Γυναίκες Νεαρής Ηλικίας: Μία Άγνωστη Επιδημία

Τα τελευταία 40 χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην πρόληψη και θεραπεία της στεφανιαίας νόσου, με αποτέλεσμα με μειωθεί κατακόρυφα η θνησιμότητα από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι νεαροί ενήλικες και ιδιαίτερα οι γυναίκες νεαρής ηλικίας έχουν ωφεληθεί λιγότερο από τις παραπάνω προόδους. Η θνησιμότητα από καρδιακά αίτια έχει μειωθεί λιγότερο στην ομάδα αυτή σε σχέση με τις υπόλοιπες. Έρευνες από τις ΗΠΑ έδειξαν μάλιστα ότι τα ποσοστά νοσηλειών για έμφραγμα του μυοκαρδίου έχουν αυξηθεί στις νεαρές γυναίκες. Η θνησιμότητα από έμφραγμα του μυοκαρδίου πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο έχει παρουσιάσει επίσης μικρότερη μείωση στην ομάδα αυτή σε σχέση με τους άνδρες ίδιας ηλικίας. Τα πρόσφατα αυτά...

Τριγλυκερίδια και Στεφανιαία Νόσος: Τα Τελευταία Δεδομένα

Αν και η υψηλή LDL χοληστερόλη αποτελεί επιβεβαιωμένο παράγοντα κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο, η σχέση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων τριγλυκεριδίων και της στεφανιαίας νόσου δεν έχει ακόμα διερευνηθεί επαρκώς. Αρκετές αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι ενήλικες με υψηλά τριγλυκερίδια έχουν αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, ωστόσο δεν είναι ακόμα σαφές αν τα τριγλυκερίδια ευθύνονται εξ’ολοκλήρου για τη νόσο ή αν αποτελούν συνέπεια μεταβολικών διαταραχών (όπως η παχυσαρκία ή ο διαβήτης) που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο. Ορισμένα γενετικά αλληλόμορφα που έχουν ως συνέπεια αύξηση στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, ωστόσο αν αυτό αποδίδεται στα τριγλυκερίδια ή σε άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση της απολιποπρωτεΐνης Β...

Προτάσεις