ΑρχικήΕτικέτεςπολυγονιδιακός κίνδυνος

Ετικέτα: πολυγονιδιακός κίνδυνος

Πολυγονιδιακός Κίνδυνος: Τι είναι; Γιατί είναι Σημαντικός;

Οι μεντελικές διαταραχές και τα μονογονιδιακά χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των αλληλομόρφων σε 1 ή λίγα γονίδια τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα εμφάνισης μίας συγκεκριμένης νόσου ή χαρακτηριστικού. Εν αντιθέσει, τα σύνθετα χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα των ματιών ή η καρδιαγγειακή νόσος, καθορίζονται από παραλλαγές σε πολλά γονίδια που έχουν μικρότερες επιδράσεις και δρουν για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, συχνά αλληλεπιδρώντας παράλληλα με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο αθροιστικός κίνδυνος που προέρχεται από όλα τα αλληλόμορφα του DNA τα οποία επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό λέγεται πολυγονιδιακός κίνδυνος ή γενετικός κίνδυνος. Τι είναι; Ο πολυγονιδιακός κίνδυνος αναφέρεται σε ένα μαθηματικό αθροιστικό κίνδυνο που περιλαμβάνει αρκετά αλληλόμορφα του DNA και έχει σκοπό να...

Προτάσεις