ΑρχικήΕτικέτεςΔιακήρυξη της Γενεύης

Ετικέτα: Διακήρυξη της Γενεύης

Ο Ιατρικός Όρκος στη Σύγχρονη Εποχή

Η Διακήρυξη της Γενεύης αποτελεί τον σύγχρονο διάδοχο του, ηλικίας 2500 ετών, Ιπποκρατικού Όρκου. Η διακήρυξη αυτή υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο (WMA) το 1948 και περιγράφει συνοπτικά τα επαγγελματικά καθήκοντα των ιατρών καθώς και τiς ηθικές αρχές του ιατρικού επαγγέλαμτος. Στην παρούσα μορφή της, η διακήρυξη, που έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία 70 χρόνια, οριοθετεί τη σχέση μεταξύ ιατρού-ασθενούς, ορίζει το ιατρικό απόρρητο και θέτει τις βάσεις για τις σχέσεις του ιατρού με τους συναδέλφους και τους δασκάλους του. Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος επανεξετάζει τα έγγραφα της πολιτικής του κάθε 10 χρόνια με σκοπό την αξιολόγησή τους ως προς την ακρίβεια, το περιεχόμενο και την...

Προτάσεις