Το νευρικό σύστημα μπορεί να προσβληθεί από βακτηρίδια, μύκητες, ιούς και παράσιτα. Οι λοιμώξεις του νευρικού συστήματος μπορεί να επινέμονται τον εγκέφαλο, τις μήνιγγες, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, τους περιβάλλοντες ιστούς, τα οστά του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης, καθώς και τους χώρους ανάμεσα στις δομές αυτές. Ανάλογα με την θέση της λοίμωξης διακρίνονται σε:

Γενικά, οι λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτηρίδια ή μύκητες έχουν την τάση να αναπτύσσονται τοπικά, να προκαλούν νέκρωση και να σχηματίζουν αποστήματα. Οι ιογενείς – εκτός από την εγκεφαλίτιδα του ιού του απλού έρπητα – προκαλούν κατά κανόνα διάχυτη προσβολή.