Φυσική Άσκηση και Κίνδυνος Άνοιας: Τι Ισχύει για Άνδρες και Γυναίκες

Η φυσική άσκηση προσφέρει περισσότερα οφέλη στη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών στις γυναίκες παρά στους άνδρες, όπως διαπίστωσε μία νέα μελέτη.

Η έρευνα επικεντρώθηκε περισσότερο στους ηλικιωμένους και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που κάνουν έντονη άσκηση επεξεργάζονται τις νέες πληροφορίες ταχύτερα σε σχέση με τους άνδρες ίδιας ηλικίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Neurology, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνωσιακές λειτουργίες, όπως το διάβασμα, οι σπουδές και τα παιχνίδια, βελτιώνουν την υγεία του εγκεφάλου.

Η αύξηση της φυσικής άσκησης δεν συνδέθηκε με βελτίωση της μνήμης σε κανένα φύλο. Ωστόσο, οι δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνωστικές λειτουργίες προσέφεραν οφέλη στη μνήμη των γυναικών, αλλά όχι σε αυτή των ανδρών.

Τελευταία δεδομένα έχουν δείξει ότι στους ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, η συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση της νόσου Alzheimer κατά 5 χρόνια ή περισσότερο. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι σε αρκετούς υπεραιωνόβιους ο εγκέφαλος είναι περισσότερο ανθεκτικός στις βλάβες που προκαλεί η νόσος Alzheimer.

Η επιστημονική ομάδα της παρούσας μελέτης εξέτασε 758 ηλικιωμένους εθελοντές που συμμετείχαν στη βάση δεδομένων Washington Heights/Inwood Columbia Aging Project (WHICAP). Η μέση ηλικία των εθελοντών ήταν τα 76 και το 62% ήταν γυναίκες. Συνολικά 449 εθελοντές είχαν φυσιολογικές γνωστικές λειτουργίες, 242 είχαν ήπια έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, ενώ οι 67 είχαν άνοια. Από το σύνολο των εθελοντών, το 28% είχε το γονίδιο APOE4.

Όλοι οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια στα οποία εκτιμήθηκε η συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς και η άσκηση που έκαναν. Στα ερωτηματολόγια αυτά υπήρχε μία ερώτηση σχετικά με το διάβασμα, μία σχετικά με τις σπουδές και μία σχετικά με τα παιχνίδια. Κάθε ερώτηση είχε αξία 1 μονάδα, με αποτέλεσμα ένας εθελοντής που έκανε και τις 3 παραπάνω δραστηριότητες να έχει σκορ 3.

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης τη λειτουργία του εγκεφάλου στους εθελοντές μέσω μίας σειράς απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο κάθε εθελοντής έκανε φυσική άσκηση για 15 λεπτά την εβδομάδα κατά μέσο όρο.

«Με βάση τις παρατηρήσεις της μελέτης μας, οι γυναίκες που είχαν διπλάσια διάρκεια άσκησης από το μέσο όρο, παρουσίαζαν άνοια 2.75 χρόνια αργότερα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό», ανέφερε η ομάδα.

Η παρουσία του γονιδίου APOE4, το οποίο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο νόσου Alzheimer, ισχυροποιούσε ακόμα περισσότερο την παραπάνω σύνδεση για τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, στις γυναίκες με το γονίδιο αυτό, η φυσική άσκηση καθυστερούσε ακόμα περισσότερο την εμφάνιση άνοιας σε σχέση με τις γυναίκες που είχαν επίσης το γονίδιο αλλά έκαναν καθιστική ζωή.

Καταλήγοντας, η επιστημονική ομάδα υποστήριξε ότι στο μέλλον θα πρέπει να γίνουν και νέες μελέτες οι οποίες θα εξετάσουν αν πράγματι υπάρχει σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα στη φυσική άσκηση και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να εξερευνήσουν επίσης το ρόλο του φύλου στην παραπάνω σύνδεση.

Φωτογραφία: Centre for Ageing Better

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα