Δείκτες φλεγμονής και απώλεια μυϊκής μάζας στην τρίτη ηλικία

Τα αυξημένα επίπεδα του CRP, ενός δείκτη φλεγμονής στο αίμα, αποτελούν μία από τις αιτίες της απώλειας μυϊκής μάζας στην τρίτη ηλικία, σύμφωνα με μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Orebro και το Πανεπιστήμιο του Nottingham.

Η απώλεια της μυϊκής μάζας ξεκινά από την ηλικία των 40 ετών. Κάθε 10 χρόνια η μυϊκή μάζα μειώνεται κατά 10% και μπορεί να οδηγήσει σε πτώσεις, επιβράδυνση του μεταβολισμού και μειωμένη ποιότητα ζωής. Σήμερα, δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα αίτια της απώλειας μυϊκής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία, ωστόσο μία θεωρία υποστηρίζει ότι συνδέεται με τα χρόνια ανεβασμένα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών στο αίμα.

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη συσχέτιση μεταξύ του CRP και της απώλειας μυϊκής μάζας στην τρίτη ηλικία.

Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ή CRP, που βρίσκεται στο αίμα αποτελεί δείκτη τόσο φλεγμονής όσο και λοίμωξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία έλαβαν μέρος γυναίκες ηλικίας 65-70 ετών, δείχνουν άμεση συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων της CRP στο αίμα και της χαμηλής μυϊκής μάζας.

Οι επιστήμονες διερεύνησαν, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο η CRP επηρεάζει τη λειτουργία των μυϊκών κυττάρων. Για το σκοπό αυτό, απομόνωσαν μυϊκά κύτταρα στο εργαστήριο και τα εξέθεσαν σε CRP. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί το μέγεθός τους, γεγονός που στοιχειοθετεί μία σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ των αυξημένων τιμών CRP στο αίμα και της μειωμένης μυϊκής μάζας.

Ωστόσο, οι ερευνητές από τα 2 πανεπιστήμια μπόρεσαν να εξηγήσουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η CRP μειώνει το μέγεθος των μυϊκών κυττάρων, κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι η CRP επηρεάζει την σύνθεση των πρωτεϊνών στα μυϊκά κύτταρα.

Οι μύες αποτελούν τις κύριες «αποθήκες πρωτεϊνών» του οργανισμού. Από την έρευνα φάνηκε ότι η CRP παρεμβαίνει στην πρωτεϊνοσύνθεση που γίνεται στα μυϊκά κύτταρα, μειώνοντας επομένως τη μυϊκή μάζα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέουν ξεκάθαρα την απώλεια μυϊκής μάζας στην τρίτη ηλικία με τη χρόνια φλεγμονή. Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος για μελλοντικές μελέτες με σκοπό να διερευνηθεί αν ο περιορισμός των δεικτών φλεγμονής μπορεί να επιβραδύνει την απώλεια μυϊκής μάζας. Αυτό επιτρέπει να εφαρμοστούν μέτρα πρόληψης αλλά και να αναπτυχθούν νέα φάρμακα που, αν χορηγηθούν εγκαίρως, θα περιορίζουν τη χρόνια φλεγμονή με αποτέλεσμα να προσφέρουν πρόληψη σε μία σειρά χρονίων παθήσεων.

Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί σήμερα το αντικείμενο αρκετών ερευνών καθώς φαίνεται ότι εμπλέκεται στην παθογένεια διαφόρων χρονίων νόσων. Η ίδια ομάδα ερευνητών μελετά επίσης αν αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η σωματική άσκηση, μπορούν να περιορίσουν τη χρόνια φλεγμονή.

Βιβλιογραφία: Karger

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα