Τοξοπλάσμωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Προκαλείται από το ενδοκυττάριο παράσιτο Toxoplasma Gondii. Σε ασθενείς με ανοσολογικό έλλειμμα (AIDS, κακόηθες αιματολογικό νόσημα, μεταμόσχευση οργάνων) οι βλάβες είναι βαρύτερες, του τύπου της διάχυτης νεκρωτικής εγκεφαλίτιδας.

Κλινική εικόνα

Η συγγενής μορφή της νόσου (συγγενής τοξοπλάσμωση) που οφείλεται σε μόλυνση του εμβρύου μέσω του πλακούντα, από ασυμτωματικές, κατά κανόνα, μητέρες, προκαλεί υδροκεφαλία – μικροκεφαλία, επιληψία, νοητική καθυστέρηση και τύφλωση. Αν η μόλυνση γίνει στις αρχές της ενδομητρίας ζωής το έμβρυο αποβάλλεται.

Στους ασθενείς με AIDS, ή άλλης αιτιολογίας ανοσιακή ανεπάρκεια, η νόσος εκδηλώνεται με ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και σημείων, από κεφαλαλγία και αίσθημα γενικής κακουχίας έως κλινική εικόνα βαριάς εγκεφαλίτιδας με συμμετοχή του εγκεφαλικού στελέχους. Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη εγκεφαλικών αποστημάτων με ανάλογη συμπτωματολογία.

Διάγνωση

Στη διάγνωση της νόσου βοηθούν η ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA και οι χαρακτηριστικές εικόνες της αξονικής ή καλύτερα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. Η προσπάθεια απομονώσεως του Τ.gondii στο ΕΝΥ με PCR οδηγεί σε απογοητευτικά αποτελέσματα.

Θεραπεία

Η θεραπεία στη συμπτωματική μορφή της νόσου, περιλαμβάνει τη χορήγηση σουλφαδιαζίνης, σε συνδυασμό με πυριμεθαμίνη. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την επίτευξη ύφεσης. Στους ασθενείς με AIDS συνήθως η θεραπεία συνεχίζεται δια βίου. Σκόπιμη είναι η συγχορήγηση φυλλικού οξέος.

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα