Λοιμώξεις

Συναφείς Ενότητες:

Δημοφιλή:

Ποια είναι η συνεισφορά του Λοιμωξιολόγου στο Νοσοκομείο;

Ο Λοιμωξιολόγος παρέχει ιατρικές συμβουλές και οδηγίες για κάθε περιστατικό λοίμωξης σε οποιοδήποτε τμήμα του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα στα τμήματα βαρέως πασχόντων, όπως είναι οι Μονάδες Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), οι μονάδες εμφραγμάτων ή τα αιματολογικά-ογκολογικά τμήματα όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Συμμετέχει στην επιδημιολογική επαγρύπνηση για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, κυρίως στις περιπτώσεις αναδυόμενων αντοχών στα αντιβιοτικά και στην εφαρμογή στοχευμένων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης τους σε συνεργασία με τα μικροβιολογικά τμήματα του Νοσοκομείου, την επιτροπή Νοσοκομειακών λοιμώξεων και τις Νοσηλεύτριες λοιμώξεων. Παρέχει...

Με τι άλλο ασχολείται το Ιατρείο Λοιμώξεων;

Το Ιατρείο Λοιμώξεων παρέχει επίσης τη δυνατότητα: • Συμβουλευτικής ιατρικής σε θέματα εμβολιασμού των ενηλίκων Μια από τις καλύτερες στρατηγικές για την πρόληψη πολλών λοιμώξεων είναι η ανοσοποίηση. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τις γενικότερες δυνατότητες πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων που αφορούν εσάς και την οικογένεια σας. • Υπηρεσιών ταξιδιωτικής ιατρικής Αντιμετώπιση λοιμώξεων που εμφανίζονται σε ταξιδιώτες μετά τη επιστροφή από το ταξίδι, προληπτικοί εμβολιασμοί και χημειοπροφύλαξη, ανάλογα με τη χώρα προορισμού, πριν από το ταξίδι • Παρακολούθησης περιστατικών λοιμώξης στην...

Θεραπεία Λοιμώξεων

Η θεραπεία των λοιμώξεων συνήθως συνιστάται στη χορήγηση αντιβιοτικών. Ωστόσο η συνταγογράφηση αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη σε κάθε λοίμωξη. Η χορήγησή τους όταν δεν είναι απαραίτητη, όπως π.χ. στις ιογενείς λοιμώξεις, μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στη υγεία σας και να συμβάλει σημαντικά στη διόγκωση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής. Από την άλλη πλευρά , η επιτυχής αντιμετώπιση μιας λοίμωξης στηρίζεται όχι μόνο στην ορθολογική επιλογή του αντιβιοτικού αλλά και στην σωστή επιλογή της δοσολογίας και της διάρκειας χορήγησής του. Τα...

Τι περιλαμβάνει η εξέταση από Λοιμωξιολόγο;

Αφού ληφθεί ένα αναλυτικό ιατρικό ιστορικό και αφού εκτελεστεί μια ενδελεχής φυσική εξέταση, ο Λοιμωξιολόγος θα επανεξετάσει τα ιατρικά δεδομένα που φέρατε μαζί σας (π.χ. αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κτλ) για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος σας. Συχνά θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει επιπλέον εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις όπως είναι • οι καλλιέργειες αίματος και άλλων βιολογικών υγρών . • ειδικές αιματολογικές εξετάσεις που μπορεί να αποκαλύψουν το είδος της λοίμωξής σας. • ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις ανάλογα με την εστία της λοίμωξης...
Επιλογές