Υπνική Άπνοια: Μπορεί να Επηρεάσει τον Κίνδυνο COVID-19;

Η υπνική άπνοια συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο COVID-19 λοίμωξης στους ασθενείς που δεν χρησιμοποιούν τη θεραπεία θετικής πίεσης των αεραγωγών (PAP), σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας.

Εξετάζοντας περίπου 82.000 εθελοντές από τη νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ, οι επιστήμονες της μελέτης διαπίστωσαν ότι στην ομάδα των ασθενών που έπασχαν από υπνική άπνοια και χρησιμοποιούσαν την PAP για λιγότερο από 2 ώρες κατά τη διάρκεια του ύπνου, το 2.1% νόσησε τελικά από COVID-19, ενώ σε αυτούς που έκαναν την παραπάνω θεραπεία για 4 ώρες ή περισσότερο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1.3%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του American Thoracic Society, το οποίο διεξήχθη φέτος διαδικτυακά εξ’ αιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με τον Dennis Hwang, MD, έναν επιστήμονα που συμμετείχε στη μελέτη, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται πιθανώς σε κοινωνικά και όχι βιολογικά αίτια, ωστόσο αυτό δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί από την παρούσα έρευνα παρατήρησης.

«Πιθανώς οι ασθενείς που χρησιμοποιούν περισσότερο την παραπάνω θεραπεία, συμμορφώνονται γενικά περισσότερο με τις οδηγίες του γιατρούς τους και επομένως τηρούν συχνότερα τα μέτρα πρόληψης για την COVID-19, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο», τόνισε.

Η ομάδα του Hwang αποφάσισε να εξετάσεις ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια, καθώς ο πληθυσμός αυτός έχει αρκετούς παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο COVID-19, όπως η ηλικία, το φύλο, η καρδιαγγειακή νόσος και η παχυσαρκία.

Οι εθελοντές που εξετάστηκαν είχαν επισκεφθεί ένα από τα 10 κέντρα ύπνου του Kaiser Permanente της νότιας Καλιφόρνια. Προκειμένου ένας ασθενής να μπορεί να περιληφθεί στην έρευνα, θα έπρεπε να υπήρχαν δεδομένα για τη καθημερινή χρήση PAP που έκανε. Οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα για το διάστημα από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Ιουλίου του 2020.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 81.932 εθελοντές μέσης ηλικίας 54 ετών. Το 60% ήταν άνδρες, ενώ το 40% ήταν καυκάσιοι. Από το σύνολο των εθελοντών, το 1.8% νόσησαν από COVID-19, ενώ λιγότερο από 1% χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘ ή κατέληξαν.

Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες:

  • Υγιείς εθελοντές (χωρίς αποφρακτική υπνική άπνοια)
  • Ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια και χρήση PAP για λιγότερο από 2 ώρες τη μέρα
  • Ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια και χρήση PAP για 2-3.9 ώρες τη μέρα
  • Ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια και χρήση PAP για πάνω από 4 ώρες τη μέρα

Οι ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια ήταν συνήθως άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, με παχυσαρκία ή άλλες συννοσηρότητες.

Όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες, όσο αυξανόταν η διάρκεια της χρήσης PAP, τόσο περιοριζόταν ο κίνδυνος λοίμωξης COVID-19.

Η προσαρμογή των αποτελεσμάτων για διάφορους παράγοντες κινδύνου έδειξε ότι οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας είχαν μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης με τον SARS-CoV-2, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη. Όπως υποστήριξαν οι επιστήμονες της έρευνας, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται πιθανώς σε συμπεριφορικούς παράγοντες, δηλαδή στο γεγονός ότι οι ασθενείς μεγάλης ηλικίας τηρούν συχνότερα τα μέτρα πρόληψης του ιού και αποφεύγουν συνήθως τις συναθροίσεις.

Οι ασθενείς με παχυσαρκία και συννοσηρότητες είχαν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό, όπως διαπίστωσε η έρευνα.

Η επιστημονική ομάδα κάνει σήμερα εκ νέου ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξετάζοντας επιπλέον παράγοντες όπως για παράδειγμα η χρήση PAP πριν και μετά τη μόλυνση με COVID-19, συγκρίνοντας παράλληλα κατηγορίες ασθενών, όπως για παράδειγμα αυτοί που νοσηλεύτηκαν και αυτοί που δεν χρειάστηκαν νοσηλεία.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα