Ταχεία και Πλήρης η Ανάρρωση σε Όσους Παρουσιάζουν Μυοκαρδίτιδα από τα Εμβόλια της COVID-19

Οι έφηβοι και οι ενήλικες κάτω των 21 ετών που παρουσιάζουν μυοκαρδίτιδα μετά από κάποιο mRNA εμβόλιο της COVID-19 έχουν παθολογικά ευρήματα στην καρδιακή MRI, ωστόσο στους περισσότερους το σύμπτωμα αυτό υποχωρεί άμεσα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης.

Πρακτικά, η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς που παρουσιάζουν την σπάνια αυτή επιπλοκή από τα mRNA εμβόλια, αναρρώνουν πλήρως και σε μικρό διάστημα χωρίς η επιπλοκή αυτή να καταλείπει μόνιμες βλάβες, σύμφωνα με το American Heart Association (AHA).

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος οργανισμός, μετά και από το παραπάνω δεδομένο, είναι πλέον σαφές ότι τα οφέλη από τα εμβόλια της COVID-19 υπερβαίνουν κατά πολύ τους κινδύνους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η μυοκαρδίτιδα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 26 παιδιατρικά κέντρα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι επιστήμονες εξέτασαν ιατρικά αρχεία από 139 ασθενείς ηλικίας κάτω των 21 ετών με υποπτευόμενη μυοκαρδίτιδα στο διάστημα των 30 ημερών μετά τον εμβολιασμό για την COVID-19.

Η έρευνα κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

 • Οι περισσότεροι ασθενείς που εξετάστηκαν ήταν άνδρες (90.6%) και η μέση ηλικία τους ήταν τα 15.8 χρόνια.
 • Από τους 139 ασθενείς με υποπτευόμενη μυοκαρδίτιδα, οι 136 είχαν κάνει κάποιο από τα mRNA εβόλια.
 • Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν σε 2 ημέρες κατά μέσο όρο (0-22) μετά τη χορήγηση του εμβολίου.
 • Το συχνότερο σύμπτωμα ήταν το άλγος στο θώρακα (99.3%). Το 30.9% των ασθενών είχαν επίσης πυρετό, ενώ το 27.3% είχαν δύσπνοια.
 • Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με ΜΣΑΦ (81.3%), ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες (21.6%), γλυκοκορτικοειδή (21.6%), κολχικίνη (7.9%) ή μη αντιφλεγμονώδεις θεραπείες (8.6%).
 • 26 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘ (18.7%), ενώ κανένας δεν κατέληξε.
 • Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν οι 2 ημέρες.
 • 111 ασθενείς είχαν αυξημένα επίπεδα τροπονίνης Ι (8.12 ng/mL) ενώ 28 είχαν αυξημένη τροπονίνη Τ (0.61 ng/mL).
 • Πάνω από τα 2/3 των ασθενών (69.8%) είχαν παθολογικά ευρήματα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ή/και αρρυθμίες.
 • 26 ασθενείς (18.7%) είχαν κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας κάτω από 55% στο ηχοκαρδιογράφημα, το οποίο ωστόσο επανήλθε εντός φυσιολογικών ορίων.
 • Στους 75 από τους 97 ασθενείς (77.3%) που έκαναν καρδιακή MRI 5 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, οι 54 (55.7%) είχαν μυοκαρδιακό οίδημα ενώ οι 49 (50.5%) πληρούσαν τα κριτήρια για τη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας.

«Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι οι τα περισσότερα περιστατικά υποπτευόμενης μυοκαρδίτιδας από τα εμβόλια της COVID-19 στους ασθενείς κάτω των 21 ετών είναι ήπια και υποχωρούν ταχέως», αναφέρουν οι επιστήμονες της έρευνας.

«Είναι πολύ θετικό ότι σχεδόν όλοι ανάρρωσαν πλήρως από αυτή τη σπάνια επιπλοκή. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα νέων ερευνών για να κατανοήσουμε καλύτερα σε ποιους μηχανισμούς αποδίδεται η εμφάνιση της παραπάνω επιπλοκής», πρόσθεσαν.

Καταλήγοντας, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και αποτελούν το καλύτερο μέτρο πρόληψης σήμερα για την πρόληψη της COVID-19.

 

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα