Σπάνια Επιπλοκή το Εγκεφαλικό Επεισόδιο στους Ασθενείς με COVID-19 (Νέα Δεδομένα)

Δύο νέες μεγάλες έρευνες διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου στους ασθενείς που νοσηλεύονται για COVID-19 είναι πολύ χαμηλά.

Η πρώτη έρευνα εξέτασε δεδομένα από 52 χώρες και παρατήρησε ότι μόλις το 2.2% των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ παρουσιάζει εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ η δεύτερη εξετάζοντας ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για COVID-19 (ανεξαρτήτως αν εισήχθησαν στη ΜΕΘ ή όχι) σε 70 χώρες κατέληξε σε ποσοστό 1.48%. Οι δύο παραπάνω έρευνες παρατήρησαν επίσης μείωση των συνολικών περιστατικών εγκεφαλικού επεισοδίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα αποτελέσματα των ερευνών ανακοινώθηκαν στο ετήσιο συνέδριο του American Academy of Neurology (AAN).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της πρώτης μελέτης, το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί γνωστή επιπλοκή της COVID-19, με ορισμένες έρευνες να αναφέρουν αυξημένα ποσοστά, ιδιαίτερα στους ασθενείς νεαρότερης ηλικίας. Ωστόσο, η μελέτη τους δεν διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο της επιπλοκής στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, ενώ ακόμα και αυτοί που θα παρουσιάσουν εγκεφαλικό επεισόδιο δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Συχνότερο το Αιμορραγικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο;

Στην 1η έρευνα εξετάστηκε μία βάση δεδομένων με 2.699 ασθενείς από 52 χώρες που εισήχθησαν στη ΜΕΘ με COVID-19. Από αυτούς, οι 59 (2.2%) παρουσίασαν εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το 46% των εγκεφαλικών επεισοδίων ήταν αιμορραγικά, ενώ το 32% ήταν ισχαιμικά και το 22% απροσδιόριστα. Μία παρατήρηση της έρευνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ότι οι ασθενείς που παρουσίασαν αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο είχαν 5 φορές αυξημένο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με αυτούς που δεν εκδήλωσαν την παραπάνω επιπλοκή. Συγκεκριμένα, το 72% των ασθενών που εκδήλωσαν την παραπάνω επιπλοκή τελικά κατέληξαν, ωστόσο μόλις στο 15% ο θάνατος συνδέθηκε με το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο δεν συνδέθηκε με αυξημένη θνητότητα.

Μία μεγάλη έρευνα από την Κορέα είχε παρατηρήσει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς χωρίς COVID-19 που εισάγονται σε μη νευρολογικές ΜΕΘ είναι μόλις 1.2%. Το 2.2% που διαπιστώθηκε στους ασθενεί με COVID-19 αν και είναι μεν υψηλότερο ποσοστό, σίγουρα είναι σχετικά χαμηλό και δεν προκαλεί έντονη ανησυχία.

Η Μεγαλύτερη του Είδους της

Η δεύτερη έρευνα εξέτασε δεδομένα για συνολικά 119.967 ασθενείς με COVID-19 και αποτελεί το μεγαλύτερο δείγμα σχετικά με τη σύνδεση COVID-19 και εγκεφαλικού επεισοδίου μέχρι σήμερα.

Η έρευνα παρουσιάστηκε επίσης στο συνέδριο του ΑΑΝ και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology.

Εξετάζοντας δεδομένα από 6 ηπείρους, 70 χώρες και 457 νοσοκομεία, η έρευνα παρατήρησε ότι το 1.48% των 119.967 ασθενών που νοσηλεύτηκαν για COVID-19 εκδήλωσαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Από τα συνολικά 52.026 περιστατικά εγκεφαλικού επεισοδίου που καταγράφηκαν στα παραπάνω νοσοκομεία, τα 1.722 ήταν σε ασθενείς με COVID-19.

Συνολική Μείωση των Περιστατικών Εγκεφαλικού Επεισοδίου την Εποχή της Πανδημίας

Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας διαπίστωσαν επίσης μείωση στον συνολικό αριθμό των περιστατικών εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και στον αριθμό των θεραπειών που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της νόσου.

Συγκεκριμένα, τους 4 μήνες πριν την έναρξη της πανδημίας έγιναν συνολικά 91.373 εισαγωγές ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ τους 4 πρώτους μήνες της πανδημίας, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 80.894 (11.5% μείωση).

Αντίστοιχα, το 4μηνο πριν την πανδημία χορηγήθηκε ενδοφλέβια θρομβόλυση σε 13.334 ασθενείς, ενώ τους 4 πρώτους μήνες της πανδημίας η θεραπεία χορηγήθηκε σε 11.570 ασθενείς (13.2% μείωση).

Η μείωση στα συνολικά περιστατικά εγκεφαλικού επεισοδίου σύμφωνα με τους επιστήμονες της μελέτης αποδίδεται πιθανώς στη μειωμένη έκθεση των ασθενών σε λοιμογόνους παράγοντες, καθώς και στον φόβο αρκετών ασθενών να προσέλθουν στα επείγοντα των νοσοκομείων εξ’ αιτίας της COVID-19.

Φωτογραφία: Jernej Furman

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα