Ρεμδεσιβίρη: Νέα Έρευνα Επιβεβαιώνει την Αποτελεσματικότητά της για τον COVID-19

Η ρεμδεσιβίρη, ένα φάρμακο που εξετάζεται σήμερα στην αντιμετώπιση του COVID-19, είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την τυπική θεραπεία, σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine. Η έρευνα βασίστηκε σε πρώιμα δεδομένα από το Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT). Η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη εξέτασε νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι είχαν συμπτώματα από το κατώτερο αναπνευστικό (τα οποία γενικά συνδέονται με μέτρια ή ήπια νόσηση). Όπως διαπίστωσαν, η ρεμδεσιβίρη προσέφερε τα περισσότερα οφέλη στους ασθενείς με σοβαρή νόσηση που είχαν χρειαστεί εξωτερική χορήγηση οξυγόνου. Οι επιδράσεις του φαρμάκου στους υπόλοιπους ασθενείς ήταν λιγότερο εμφανείς.

Η έρευνα ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου και εξέτασε συνολικά 1063 εθελοντές σε 10 χώρες για ένα διάστημα 58 ημερών. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ασθενών έλαβε την τυπική θεραπεία και ενδοφλέβια χορήγηση ρεμδεσιβίρης για 10 ημέρες, ενώ η άλλη ομάδα έλαβε την τυπική θεραπεία και placebo. Η έρευνα ήταν διπλά τυφλή, δηλαδή ούτε οι εθελοντές ούτε οι γιατροί γνώριζαν ποιος έπαιρνε ρεμδεσιβίρη και ποιος έπαιρνε placebo.

Στις 27 Απριλίου, μία ανεξάρτητη ομάδα επιστημόνων που παρακολουθούσε την έρευνα, εξέτασε τα δεδομένα και τα κοινοποίησε στο NIAID των ΗΠΑ. Ο τελευταίος οργανισμός με τη σειρά του δημοσίευσε ταχέως τα αποτελέσματα, τα οποία ακολούθως δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ασθενείς που πήραν ρεμδεσιβίρη είχαν μικρότερο χρόνο ανάρρωσης σε σχέση με αυτούς που πήραν placebo. Ως ανάρρωση οι ερευνητές θεώρησαν είτε το εξιτήριο του ασθενούς από το νοσοκομείο είτε την βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα να μπορεί να πάρει εξιτήριο. Οι ασθενείς που έπαιρναν ρεμδεσιβίρη ανάρρωσαν κατά μέσο όρο σε 11 ημέρες, ενώ για τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου, η μέση διάρκεια ανάρρωσης ήταν 15 ημέρες. Τα δεδομένα ήταν στατιστικώς σημαντικά και βασίστηκαν τελικά στην ανάλυση 1059 εθελοντών (εκ των οποίων οι 538 πήραν ρεμδεσιβίρη και οι 521 placebo). Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την υγεία των εθελοντών σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώντας μία κλίμακα 8 επιπέδων (πλήρης ανάρρωση μέχρι θάνατος). Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι η ρεμδεσιβίρη συνδέθηκε με μειωμένα ποσοστά θνησιμότητας στις 14 ημέρες (7.1% στην ομάδα που έπαιρνε το φάρμακο έναντι 11.9% στην ομάδα ελέγχου), ωστόσο η διαφορά αυτή δεν θεωρήθηκε στατιστικώς σημαντική.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν τη χορήγηση της ρεμδεσιβίρης ως τυπική θεραπεία για τους ασθενείς με COVID-19 που χρειάζονται εξωτερική χορήγηση οξυγόνου. Ωστόσο, τόνισαν ότι η θνησιμότητα παραμένει υψηλή (7.1%), επομένως πιθανώς η ρεμδεσιβίρη θα πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για να περιοριστούν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά θνησιμότητας.Στις 8 Μαΐου ξεκίνησε μία ακόμα έρευνα που χρηματοδοτείται από το NIAID των ΗΠΑ η οποία θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα της ρεμδεσιβίρης σε συνδυασμό με το αντιφλεγμονώδες βαρισιτινίμπη συγκριτικά με τη ρεμδεσιβίρη ως μονοθεραπεία.

Βιβλιογραφία: NIH

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα