Ποιο Ποσοστό των Ασθενών με COVID-19 Παρουσιάζει Long COVID; Τα Τελευταία Δεδομένα

Το 30% περίπου των ασθενών με ιστορικό COVID-19 θα παρουσιάσουν τελικά συμπτώματα long COVID, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας έρευνας από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Η έρευνα εξέτασε δεδομένα για 1.038 εθελοντές που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα του πανεπιστημίου από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης στο επιστημονικό περιοδικό Journal of General Internal Medicine, οι 309 από αυτούς διαγνώστηκαν τελικά με long COVID.

Η διάγνωση της long COVID τέθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς θεώρησαν ότι ένας ασθενής πάσχει από long COVID αν είχε ακόμα συμπτώματα από τον ιό 60-90 ημέρες μετά τη μόλυνσή του με τον ιό. Το συχνότερο σύμπτωμα στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ήταν το αίσθημα κόπωσης (31%) και ακολούθησε η δύσπνοια (15%). Στους ασθενείς που δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, το 16% ανέφερε ανοσμία.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνών. Για παράδειγμα, μία έρευνα από το University of California-Davis εκτίμησε ότι το 10% περίπου των ασθενών με COVID-19 θα παρουσιάσουν τελικά συμπτώματα long COVID. Αντιθέτως, μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Pennsylvania των ΗΠΑ έδειξε ότι το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 50%.

Οι σημαντικές διαφορές στα ποσοστά των παραπάνω ερευνών αποδίδονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει ακόμα επίσημος ορισμός της long COVID. Το CDC των ΗΠΑ για παράδειγμα, θεωρεί ότι ένας ασθενής έχει long COVID αν παρουσιάζει ακόμα συμπτώματα 4 εβδομάδες μετά την αρχική του μόλυνση με τον ιό. Η παρούσα μελέτη, ωστόσο, συμπεριέλαβε όλους τους ασθενείς που είχαν συμπτώματα 60-90 ημέρες αργότερα.

Η επιστημονική ομάδα εξέτασε επίσης τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών.

Οι ασθενείς με ιστορικό νοσηλείας, διαβήτη ή υψηλό δείκτη μάζας σώματος, είχαν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν long COVID, όπως διαπίστωσε η μελέτη.

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση ήταν ότι η προχωρημένη ηλικία και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο long COVID, γεγονός που αποτέλεσε έκπληξη καθώς οι δύο παραπάνω παράγοντες γνωρίζουμε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου από COVID-19.

Ένας περιορισμός της έρευνας ήταν ότι οι ασθενείς ανέφεραν τα συμπτώματά τους μέσω ερωτηματολογίων. Επιπλέον, αρκετά από τα συμπτώματα είναι υποκειμενικά και επομένως δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθούν μέσω εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε την πορεία των ασθενών με COVID-19 προκειμένου να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης long COVID. Οι προϋπάρχουσες παθήσεις, το ιστορικό εμβολιασμού και το στέλεχος από το οποίο μολύνθηκε ο ασθενής είναι παράγοντες που στο σύνολό τους ενδέχεται να επηρεάζουν τον παραπάνω κίνδυνο», καταλήγουν οι συγγραφείς.

Φωτογραφία: Vlada Karpovich / Pexels

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα