Ποιες Ανεπιθύμητες Ενέργειες Μπορεί να Εμφανιστούν από τα Εμβόλια της COVID-19;

Το Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP), μία επιτροπή που εισηγείται σχετικά με τα εμβόλια στο CDC των ΗΠΑ, έχει τακτικές συναντήσεις τις τελευταίες εβδομάδες με θέμα τον εμβολιασμό για την COVID-19. Στη συνάντηση της 23ης Νοεμβρίου, αρκετά μέλη της επιτροπής συνέστησαν ότι θα πρέπει να γίνει λεπτομερής ενημέρωση του πληθυσμού με πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων για τον ιό, το οποίο θα ξεκινήσει να χορηγείται σύντομα. Το γενικότερο μήνυμα είναι ότι ναι μεν θα υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, ωστόσο αυτές είναι ως επί το πλείστον ήπιες.

Σήμερα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θα επιλέξει να μην κάνει το εμβόλιο της COVID-19, εξ’ αιτίας της αβεβαιότητας για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του τελευταίου. Σύμφωνα με τα μέλη του ACIP, η εμπειρία από τα πρώτα εμβόλια της COVID-19 που θα χορηγηθούν θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό του πληθυσμού που θα εμβολιαστεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια.

Για παράδειγμα, αυτοί που εμβολιάζονται θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Άλγος και ερυθρότητα στο σημείο της έγχυσης
  • Κεφαλαλγία
  • Δυσκαμψία
  • Μυαλγίες

Όλες οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν ένδειξη ότι το εμβόλιο έχει επιτύχει να προκαλέσει ανοσιακή απόκριση.

Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα εμβόλια της COVID-19 που θα κυκλοφορήσουν αρχικά, περιλαμβάνουν στο σύνολό τους 2 δόσεις. Μία ανησυχία υπάρχει σήμερα είναι ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που πιθανώς θα εμφανιστούν μετά την 1η δόση μπορεί να κάνουν αρκετούς ανθρώπους να μην κάνουν τη 2η. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα από τις παρασκευάστριες εταιρίες, είναι απαραίτητο να γίνουν 2 δόσεις προκειμένου να αναπτυχθεί ανοσία.

Ποιες Ανεπιθύμητες Προκάλεσαν τα Εμβόλια στις Κλινικές Δοκιμές;

Οι δύο πρώτες εταιρίες που θα παρουσιάσουν δεδομένα για τα εμβόλιά τους στο FDA των ΗΠΑ, δηλαδή η Pfizer/BioNTech και η Moderna, έχουν δημοσιεύσει ήδη πληροφορίες σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάστηκαν από τα εμβόλια στις κλινικές δοκιμές.

Εμβόλιο Pfizer/BioNTech

Η Pfizer, το εμβόλιο της οποίας θα εξεταστεί από το FDA στις 10 Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι το εμβόλιό της δεν προκάλεσε καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια στους 43.000 εθελοντές που εξετάστηκαν. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν το αίσθημα κόπωσης (3.8%) και η κεφαλαλγία (2%).

Εμβόλιο Moderna

Η Moderna, η οποία θα παρουσιάσει στο FDA τα δεδομένα για το εμβόλιό της στις 17 Δεκεμβρίου, επίσης ανέφερε ότι η πλειοψηφία των ανεπιθυμήτων ενεργειών που παρατηρήθηκαν στου 30.000 εθελοντές των κλινικών δοκιμών ήταν ήπιες ή μέτριες. Μετά την 1η δόση, το 2.7% των εθελοντών παρουσίασε άλγος στο σημείο της έγχυσης.

Μετά τη χορήγηση της 2ης δόσης, περισσότεροι εθελοντές παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες, ωστόσο αυτές δεν είναι μεγάλη διάρκεια. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη 2η δόση ήταν:

  • Αίσθημα κόπωσης (9.7%)
  • Μυαλγίες (8.9%)
  • Δυσκαμψία στις αρθρώσεις (5.2%)
  • Κεφαλαλγία (4.5%)
  • Άλγος στο σημείο της έγχυσης (4.1%)
  • Ερυθρότητα στο σημείο της έγχυσης (2%)

Όπως φαίνεται προς το παρόν, οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τα εμβόλια της COVID-19 είναι παρόμοιες με αυτές εμβολίων που έχουν εγκριθεί για άλλες λοιμώξεις. Σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς, δεν έχει εμφανιστεί κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν περιμέναμε πριν την έναρξη των κλινικών δοκιμών.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα