Ποια Χρόνια Νοσήματα Αυξάνουν τον Κίνδυνο Νευρολογικών Επιπλοκών της COVID-19;

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του Radiological Society of North America (RSNA) 2020, το οποίο διεξήχθη φέτος ηλεκτρονικά ήταν οι νευρολογικές επιπλοκές της COVID-19 και συγκεκριμένα ποιοι παράγοντες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των παραπάνω.

Θέλοντας να εξετάσει γιατί μία λοίμωξη του αναπνευστικού μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές επιπλοκές, μία ομάδα ερευνητών εξέτασε τις συννοσηρότητες των ασθενών με COVID-19 που παρουσίασαν εγκεφαλική αιμορραγία και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν και δεν κατάφεραν να αποκαλύψουν τους μηχανισμούς της παραπάνω σύνδεσης, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι δύο χρόνιες παθήσεις συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των παραπάνω επιπλοκών.

Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσαν, οι νευρολογικές επιπλοκές της COVID-19 εμφανίζονται συχνότερα σε ασθενείς με διαβήτη και υπέρταση. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι οι δείκτες φλεγμονής ήταν υψηλότεροι στους ασθενείς που είχαν κάνει αξονική ή μαγνητική τομογραφία, γεγονός που δείχνει ότι η καταιγίδα κυτταροκινών της πνευμονίας της COVID-19 μπορεί να είχε προκαλέσει φλεγμονή και στον εγκέφαλο. Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στους ασθενείς με πνευμονία ή φλεγμονή του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσουν υποξικές και ισχαιμικές βλάβες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διατήρηση του κορεσμού οξυγόνου στο 60% για παρατεταμένη διάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση νευρολογικών επιπλοκών. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι προς το παρόν τα αίτια των επιπλοκών δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η έρευνα εξέτασε τα ιατρικά αρχεία 1357 ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύτηκαν στο University of Pennsylvania από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 27η Απριλίου. Από αυτούς, 81 έκαναν απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου (73 αξονική τομογραφία, 1 μαγνητική τομογραφία και 7 έκαναν και τις δύο). 18 από τους 81 ασθενείς παρουσίασαν «σοβαρά» ευρήματα, όπως οξεία/υποξεία ενδοκρανιακή αιμορραγία, οξύ/υποξύ έμφρακτο, αγγειακή απόφραξη ή υποξεία ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Από τους 81 ασθενείς που έκαναν αξονική ή μαγνητική τομογραφία, οι 52 (64.2%) είχαν ιστορικό υπέρτασης, ενώ οι 32 (39.5%) είχαν ιστορικό διαβήτη τύπου 2.

Στους 18 ασθενείς με τα «σοβαρά» ευρήματα, οι 13 (72,2%) είχαν υπέρταση, ενώ οι 9 (50%) είχαν διαβήτη τύπου 2.

Όπως υποστήριξαν οι επιστήμονες της έρευνας, οι νευρολογικές επιπλοκές της COVID-19 είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω  στο μέλλον, καθώς η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές μεταγενέστερα.

Έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθενών που παρουσίασαν εγκεφαλικό επεισόδιο 4 εβδομάδες μετά την ανάρρωσή τους από την COVID-19. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχουν κίνδυνοι ακόμα και μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων της νόσου.

Ο Ρόλος Ηλικίας και Φυλής

Όπως διαπίστωσε η έρευνα, δεν παρατηρήθηκε ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην ηλικία και τον κίνδυνο εμφάνισης νευρολογικών επιπλοκών. Συγκεκριμένα, αν και η μέση ηλικία των 18 ασθενών με τα σοβαρά ευρήματα ήταν τα 60.5 χρόνια, 7 από αυτούς ήταν κάτω των 55 ετών, ενώ 3 ήταν 40-50 ετών.

Επιπλέον, το 57% των ασθενών που έκαναν απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου ήταν Αφροαμερικανοί. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε αν η φυλή αποτελεί παράγοντα που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο νευρολογικών επιπλοκών της COVID-19, τόνισαν οι ερευνητές, καθώς στην περιοχή που διεξήχθη η έρευνα ο πληθυσμός των Αφροαμερικανών είναι αρκετά υψηλός.

Από τους 81 ασθενείς που έκαναν απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, οι 18 (22%) κατέληξαν. 3 από τους 18 ασθενείς της ομάδας με τα «σοβαρά» ευρήματα κατέληξε από ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία.

Η ίδια ομάδα επιστημόνων εξετάζει σήμερα δεδομένα από χιλιάδες ασθενείς προκειμένου να εξερευνήσει καλύτερα τις νευρολογικές επιπλοκές της COVID-19. Όπως υποστήριξαν, γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό ότι αρκετές συννοσηρότες έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από COVID-19 και η έρευνά τους προσφέρει επιπλέον δεδομένα που ενισχύουν αυτή τη θεωρία.

Βιβλιογραφία: Medscape

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα