Ομάδες Αίματος και Κίνδυνος COVID-19: Τα Τελευταία Δεδομένα

Μία νέα έρευνα εξέτασε περισσότερους από 3.000 διαφορετικές πρωτεΐνες με σκοπό να διαπιστώσει ποιες από αυτές επηρεάζουν τον κίνδυνο σοβαρών συμπτωμάτων από την COVID-19. Καθώς αυτός ο μεγαλύτερος αριθμός πρωτεϊνών που έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα, η έρευνα προσφέρει σημαντικά δεδομένα για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την πρόληψη ή θεραπεία της σοβαρής COVID-19.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Genetics, 6 διαφορετικές πρωτεΐνες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής COVID-19, ενώ 8 πρωτεΐνες μπορεί να προστατεύσουν από τα σοβαρά συμπτώματα του ιού.

Μία από τις πρωτεΐνες των ομάδων αίματος ΑΒΟ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής COVID-19, γεγονός που δείχνει ότι τελικά η ομάδα αίματος πράγματι μπορεί να επηρεάσει τα συμπτώματα που θα εμφανίσουμε σε μία λοίμωξη με τον ιό.

«Χρησιμοποιήσαμε μία γενετική ανάλυση για να εξετάσουμε ένα μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών του αίματος και διαπιστώσαμε ότι για ορισμένες από αυτές υπάρχει σχέση αιτίας-αποτελέσματος με τον κίνδυνο σοβαρής COVID-19. Αν επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτές τις πρωτεΐνες θα μπορέσουμε ίσως να ανακαλύψουμε νέους στόχους για την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών», αναφέρει ο Dr Alish Palmos, συγγραφέας της μελέτης από το King’s College του Λονδίνου.

Η προσέγγιση που χρησιμοποίησε η παρούσα μελέτη έχει αποτελέσει στο παρελθόν τη βάση για την ανάπτυξη φαρμάκων. Εναλλακτικά, τα επίπεδα διαφόρων πρωτεϊνών είναι δυνατό να εκτιμηθούν άμεσα από δείγματα αίματος, ωστόσο αυτή η προσέγγιση έχει μεγάλο κόστος και δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Ωστόσο, η μεντελική τυχαιοποίηση, δηλαδή η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη μπορεί να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα. Στην προσέγγιση αυτή εξετάζεται η σύνδεση ανάμεσα σε διάφορους παράγοντες κινδύνου και την πρόγνωση διαφόρων νόσων με τη χρήση μεγάλων βάσεων δεδομένων.

«Η μεντελική τυχαιοποίηση μπορεί να στοιχειοθετήσει σχέση αιτίας-αποτελέσματος καθώς τα χρωμοσώματα των γονέων μεταφέρονται με τυχαίο τρόπο στα παιδιά, περίπου με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει στις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες. Στη μελέτη μας πρακτικά οι ομάδες δημιουργούνται από τη γενετική προδιάθεση για τα επίπεδα διαφόρων πρωτεϊνών στο αίμα, γεγονός που μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε καλύτερα πως συνδέονται με τον κίνδυνο COVID-19 ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος», αναφέρει ο Dr Vincent Millischer, συγγραφέας της έρευνας.

Στην έρευνα η σοβαρότητα των συμπτωμάτων της COVID-19 χωρίστηκε σε 3 κατηγορίες: ήπια, μέτρια (ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία) και σοβαρά (ασθενείς που διασωληνώθηκαν ή κατέληξαν). Αναλύοντας δεδομένα από ένα μεγάλο όγκο ερευνών, οι επιστήμονες κατέληξαν τελικά σε 6 πρωτεΐνες που συνδέθηκαν με σχέση αιτίας-αποτελέσματος με τη σοβαρότερη νόσηση από COVID-19 καθώς και 8 πρωτεΐνες που συνδέθηκαν με μειωμένο κίνδυνο.

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση της έρευνας ήταν ότι άλλες πρωτεΐνες συνδέονται με τη νοσηλεία από COVID-19 και άλλες με τη διασωλήνωση ή το θάνατο, γεγονός που δείχνει ότι ο μηχανισμός που ενοχοποιείται σε κάθε περίπτωση είναι άλλος.

Ένα από τα ένζυμα των ομάδων αίματος ΑΒΟ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου από COVID-19, κάτι που επιβεβαιώνει πρακτικά τις παρατηρήσεις προηγουμένων ερευνών σχετικά με το ρόλο των ομάδων αίματος στη σοβαρότητα της COVID-19. Όπως διαπίστωσε η μελέτη, μεταξύ των ασθενών που νόσησαν σοβαρά από COVID-19, οι ασθενείς με ομάδα αίματος Α είχαν μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

«Το ένζυμο που ανακαλύψαμε στη μελέτη μας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου από COVID-19. Αν και αυτό πρακτικά δεν αποδεικνύει ότι η ομάδα αίματος Α συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο COVID-19, σίγουρα η παρατήρηση αυτή έχει ενδιαφέρον και θα πρέπει να εξερευνηθεί από μελλοντικές μελέτες», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι τρία μόρια προσκόλλησης συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο νοσηλείας και διασωλήνωσης από COVID-19. Καθώς τα μόρια αυτά επηρεάζουν την αλληλεπίδραση ανοσιακών κυττάρων και αγγείων, ουσιαστικά η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η σοβαρή COVID-19 συνδέεται και με βλάβες στα τοιχώματα των αγγείων.

«Η μελέτη μας πρακτικά προσφέρει τους στόχους των θεραπειών που θα πρέπει να εξεταστούν από μελλοντικές έρευνες. Από σχεδόν 3.000 πρωτεΐνες του αίματος καταλήξαμε συνολικά σε μόλις 14 οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής COVID-19 με σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούν ιδανικούς στόχους για την ανάπτυξη θεραπειών ή προσεγγίσεων πρόληψης για τη σοβαρή COVID-19», καταλήγει η μελέτη.

Φωτογραφία: Karolina Grabowska / Pexels

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα