Νέα Έρευνα: Υψηλότερος ο Κίνδυνος Long COVID σε Όσους Νόσησαν από το Αρχικό Στέλεχος της Πανδημίας

Το στέλεχος Όμικρον του SARS-CoV-2 έχει πολύ χαμηλότερο κίνδυνο να προκαλέσει long COVID σε σχέση με το αρχικό στέλεχος της πανδημίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

Η έρευνα προέρχεται από την Ελβετία και παρατήρησε ότι οι επαγγελματίες υγείας που είχαν μολυνθεί με το αρχικό στέλεχος της πανδημίας είχαν 67% αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν συμπτώματα long COVID σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν νοσήσει από COVID-19.

Ωστόσο, αυτοί που νόσησαν για πρώτη φορά από COVID-19 με το στέλεχος Όμικρον δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν long COVID σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν ιστορικό COVID-19.

Η ομάδα παρατήρησε επίσης ότι οι εθελοντές που νόσησαν και από το αρχικό στέλεχος της πανδημίας, αλλά και από το στέλεχος Όμικρον δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο long COVID σε σχέση με αυτούς που νόσησαν μόνο από το αρχικό στέλεχος.

«Η long COVID αποτελεί μία σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς σε αρκετούς ασθενείς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά, εξουθενωτικά συμπτώματα, για τα οποία σήμερα δεν υπάρχει κάποια θεραπεία», ανέφεραν οι επιστήμονες της μελέτης.

«Στην αρχή της πανδημίας, το ποσοστό των ασθενών με ιστορικό COVID-19 ήταν σχετικά χαμηλό, ωστόσο η εμφάνιση του στελέχους Όμικρον εκτόξευσε τον αριθμό των κρουσμάτων εξ’ αιτίας της υψηλής μολυσματικότητας του συγκεκριμένου στελέχους. Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να παρουσιάσουν συμπτώματα long COVID μετά από μία λοίμωξη με το συγκεκριμένο στέλεχος», εξήγησε η ομάδα.

Οι επιστήμονες εξέτασαν τα ποσοστά long COVID σε επαγγελματίες υγείας που είχαν μολυνθεί με το αρχικό στέλεχος της πανδημίας, με την παραλλαγή ΒΑ.1 του στελέχους Όμικρον ή και με τα δύο παραπάνω στελέχη συγκριτικά με μία ομάδα ελέγχου που δεν είχε ιστορικό COVID-19.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 1.201 γιατροί και νοσηλευτές (81% γυναίκες) μέσης ηλικίας 43 ετών από 9 νοσοκομεία της Ελβετίας.

Οι εθελοντές έκαναν τακτικά εξετάσεις για την COVID-19 και συμπλήρωναν ερωτηματολόγια στα οποία ανέφεραν αν είχαν παρουσιάσει κάποιο από τα 18 συμπτώματα της long COVID. Τα συχνότερα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν στη μελέτη ήταν η ανοσμία και η αγευσία, το αίσθημα κόπωσης και η τριχόπτωση.

Ο κίνδυνος συμπτωμάτων long COVID ήταν 67% αυξημένος σε όσους νόσησαν από COVID-19 πριν το Μάρτιο του 2021, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν ιστορικό COVID-19, όπως διαπίστωσε η μελέτη. Σε αυτούς που νόσησαν στο διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ο κίνδυνος long COVID ήταν 37% υψηλότερος σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν ιστορικό λοίμωξης.

Ειδικά για το αίσθημα κόπωσης, η ομάδα παρατήρησε ότι όσοι είχαν νοσήσει με το αρχικό στέλεχος είχαν 45% αυξημένο κίνδυνο, ενώ αυτοί που νόσησαν από το στέλεχος Όμικρον είχαν παρόμοιο κίνδυνο με την ομάδα ελέγχου.

«Το στέλεχος Όμικρον προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα σε σχέση με το αρχικό στέλεχος κατά την οξεία φάση της COVID-19 λοίμωξης. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγήσει πιθανώς γιατί οι ασθενείς που μολύνθηκαν με το στέλεχος Όμικρον δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο long COVID. Επιπλέον, δεν αποκλείεται οι ασθενείς αυτοί να είχαν ασυμπτωματικές λοιμώξεις στο παρελθόν, χωρίς να παρουσιάσουν ανιχνεύσιμα επίπεδα του ιού στις εξετάσεις», εξήγησε η ομάδα.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι όσοι νόσησαν από το στέλεχος Όμικρον αλλά και από το αρχικό στέλεχος της πανδημίας δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο long COVID σε σχέση με αυτούς που νόσησαν μόνο από το αρχικό στέλεχος.

Μία άλλη παρατήρηση ήταν ότι ο εμβολιασμός δεν φάνηκε να επηρεάζει τον κίνδυνο long COVID στην παραπάνω ομάδα.

«Αν και τα συμπτώματα της long COVID φαίνεται ότι υποχωρούν σταδιακά σε αυτούς που νόσησαν από το αρχικό στέλεχος της πανδημίας, ορισμένοι εθελοντές είχαν ακόμα συμπτώματα 18 μήνες αργότερα. Αντιθέτως, σε αυτούς που νόσησαν για πρώτη φορά από το στέλεχος Όμικρον, ήταν σπάνιο να εμφανιστούν συμπτώματα long COVID με μεγάλη διάρκεια», εξήγησαν οι συγγραφείς.

«Καθώς αυτή τη στιγμή το στέλεχος Όμικρον έχει επικρατήσει παγκοσμίως, τα αποτελέσματα της μελέτης μας είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στη μελέτη μας εξετάσαμε μόνο υγιή άτομα μέσης ηλικίας, επομένως οι παρατηρήσεις της παρούσας μελέτης ενδέχεται να διαφοροποιούνται για άλλες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι ή οι ανεμβολίαστοι», καταλήγει η ομάδα.

Φωτογραφία: Andrea Piacquadio

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα