Νέα Δεδομένα: Σπάνια η Long COVID σε Παιδιά και Νεαρούς Ενήλικες

Αρκετοί ασθενείς που αναρρώνουν από COVID-19 μπορεί να παρουσιάσουν χρόνια συμπτώματα από τη νόσο, τα οποία περιγράφονται σήμερα με τον όρο long COVID. Σύμφωνα με το CDC των ΗΠΑ, ακόμα και αυτοί που είχαν ασυμπτωματική COVID-19 μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα long COVID, όπως αίσθημα κόπωσης, γνωστικά ελλείμματα ή συμπτώματα από το αναπνευστικό.

Τα συμπτώματα της long COVID εμφανίζονται συχνότερα στους ενήλικες, ωστόσο έχουν αναφερθεί και αρκετά περιστατικά της νόσου στα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά καθώς και οι νεαροί ενήλικες είναι είτε ασυμπτωματικοί είτε παρουσιάζουν ηπιότερα συμπτώματα από την COVID-19 σε σχέση με τους ενήλικες, ωστόσο διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό δεν συνδέεται απαραίτητα με τον κίνδυνο long COVID.

Πριν από λίγες ημέρες, μία επιστημονική ομάδα από τη Μεγάλη Βρετανία ολοκλήρωσε μία ανάλυση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συχνότητα της long COVID σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Infection και είχε ως στόχο να εξετάσει αν τα χρόνια συμπτώματα σε αυτό τον πληθυσμό αποδίδονται στο ιστορικό COVID-19 ή στην επιβάρυνση από την πανδημία.

Καθώς η παρούσα ανάλυση εξέτασε ένα μεγάλο αριθμό ερευνών, τα αποτελέσματά της μας δίνουν μία πιο καθαρή εικόνα για τη συχνότητα της long COVID σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες.

101 Διαφορετικά Συμπτώματα

Από ένα σύνολο 3.357 ερευνών, η επιστημονική ομάδα κατέληξε τελικά σε 22 έρευνες τις οποίες χρησιμοποίησε για την ανάλυση. Οι εθελοντές στις έρευνες αυτές ήταν κάτω των 19 ετών, είχαν επιβεβαιωμένη ή πιθανή COVID-19 λοίμωξη και παρουσίαζαν ακόμα συμπτώματα μετά την ανάρρωσή τους από την οξεία φάση της λοίμωξης. Στην έρευνα εξετάστηκαν συνολικά δεδομένα για 23.141 εθελοντές από 12 χώρες.

Στη μετα-ανάλυση εξετάστηκαν διάφορα συμπτώματα που πιθανώς συνδέονται με τη long COVID. Συνολικά, καταγράφηκαν περίπου 101 διαφορετικά συμπτώματα όπως:

Οι επιστήμονες εξέτασαν τη συχνότητα, τους παράγοντες κινδύνου, το είδος και τη διάρκεια των παραπάνω συμπτωμάτων. Αρκετά από αυτά εμφανίστηκαν με παρόμοια συχνότητα στους ασθενείς που είχαν θετικές, καθώς και αυτούς που είχαν αρνητικές εξετάσεις για τον SARS-CoV-2 γενονός που δείχνει ότι πιθανώς δεν αποδίδονται στην long COVID.

Οι Θετικές Εξετάσεις για τον SARS-CoV-2 Συνδέθηκαν με Περισσότερα Συμπτώματα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι έρευνες που εξετάστηκαν στην ανάλυση είχαν και ορισμένους περιορισμούς. Σχεδόν όλα τα συμπτώματα αναφέρθηκαν από τους εθελοντές και δεν επιβεβαιώθηκαν μέσω κλινικής εξέτασης από γιατρό. Από τις 22 έρευνες, μόλις οι 5 είχαν ομάδα ελέγχου με εθελοντές που είχαν αρνητικές εξετάσεις για τον ιό. Οι 5 αυτές έρευνες θεωρήθηκαν «υψηλής ποιότητας» και οι επιστήμονες τόνισαν ότι θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα.

Υποστήριξαν επίσης ότι αρκετές έρευνες στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιήσει δεδομένα χαμηλής ποιότητας με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα.

Η παρούσα ανάλυση εξέτασε αρκετές έρευνες με ομάδα ελέγχου, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν, επομένως τα αποτελέσματά της είναι αρκετά κατατοπιστικά.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ασθενείς που είχαν θετικές εξετάσεις για την COVID-19 παρουσίασαν συχνότερα συμπτώματα όπως γνωστικά ελλείμματα, κεφαλαλγία, ανοσμία, πονόλαιμο και άλγος στους οφθαλμούς σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν ιστορικό λοίμωξης με τον ιό.

Μία σημαντική παρατήρηση στην οποία στάθηκαν οι επιστήμονες της μελέτης είναι ότι αρκετά από τα παραπάνω συμπτώματα (γνωστικά ελλείμματα, κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης και ανοσμία) εμφανίζονται συχνά και σε ασθενείς που αναρρώνουν από άλλες ιογενείς λοιμώξεις, παρόμοιες με την COVID-19.

Καταλήγοντας, η επιστημονική ομάδα υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες προκειμένου να εκτιμηθεί η συχνότητα των συμπτωμάτων της long COVID σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Όπως τόνισαν, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών με COVID-19 αναρρώνει ταχέως, ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανίσει το μικρό ποσοστό που θα παρουσιάσει long COVID.

Φωτογραφία: Tima Miroshnichenko / Pexels

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα