Ιικό Φορτίο: Πώς Επηρεάζει τη Μετάδοση του SARS-CoV-2;

Μία έρευνα από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία έδειξε ότι το ιικό φορτίο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τον κίνδυνο μετάδοσης του SARS-CoV-2 από ένα φορέα.

Το υψηλότερο ιικό φορτίο συνδέθηκε επίσης στην ίδια μελέτη με αυξημένο κίνδυνο συμπτωματικής COVID-19. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η περίοδος επώασης του ιού έχει μικρότερη διάρκεια όταν το ιικό φορτίο είναι υψηλότερο.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Infectious Diseases και αποτελεί τη μεγαλύτερη μελέτη που εξετάζει τη σύνδεση ανάμεσα στο ιικό φορτίο και τον κίνδυνο μετάδοσης του SARS-CoV-2.

Τα Δεδομένα για τους Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Κίνδυνο Μετάδοσης του Ιού είναι Πολύ Περιορισμένα

Ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την πιθανότητα μετάδοσης του SARS-CoV-2 από ένα φορέα αποτελεί προτεραιότητα σήμερα, καθώς θα βοηθήσει στην εφαρμογή καταλλήλων μέτρων για τον περιορισμό του ιού.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο έκθεσης ανάλογα με τους χώρους και τη διάρκεια έκθεσης, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ποια είναι η συμβολή άλλων μεταβλητών που έχουν να κάνουν περισσότερο με τον ίδιο το φορέα ή τις επαφές του.

Ο ιός SARS-CoV-2 ανιχνεύεται σε δείγματα από το αναπνευστικό 1-2 ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων και μπορεί να παραμείνει ανιχνεύσιμος για αρκετές εβδομάδες.

Ωστόσο, η παρουσία σωματιδίων του ιού δεν συνεπάγεται μολυσματικότητα και η ακριβής σύνδεση ανάμεσα στο ιικό φορτίο και τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως.

«Αν και διάφορες έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι το ιικό φορτίο επηρεάζει τόσο τον κίνδυνο νόσησης όσο και τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, δεν υπάρχουν δεδομένα που να απαντούν ειδικά στο παραπάνω ερώτημα», είπαν οι επιστήμονες της παρούσας μελέτης.

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο επώασης του ιού, καθώς και τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων COVID-19.

Τι Εξέτασε η Παρούσα Μελέτη;

Η επιστημονική ομάδα της έρευνας ανέλυσε δεδομένα από μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη (Barcelona Postexposure Prophylaxis Study Against SARS-CoV-2) που είχε εξετάσει ασθενείς με COVID-19 και τις στενές επαφές τους. Η μελέτη είχε λάβει χώρα από τις 17 Μαρτίου μέχρι τις 28 Απριλίου του 2020, δηλαδή στο πρώτο κύμα της πανδημίας του SARS-CoV-2.

Όλοι οι ασθενείς με COVID-19 ήταν ενήλικες, δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και είχαν κάνει εξετάσεις PCR. Είχαν παρουσιάσει ήπια συμπτώματα για 5 ημέρες πριν την εγγραφή τους στην έρευνα και δεν είχαν έρθει σε επαφή με συμπτωματικό ασθενή στην εργασία ή στο σπίτι τους 14 ημέρες πριν την εγγραφή.

Οι επαφές των ασθενών που εξέτασε η έρευνα ήταν επίσης ενήλικες, εκτέθηκαν προσφάτως στον ιό μέσω ενός ατόμου στο στενό τους περιβάλλον και δεν είχαν παρουσιάσει συμπτώματα COVID-19 7 ημέρες πριν την εγγραφή τους στην έρευνα.

Τι Διαπίστωσε η Έρευνα;

Στην έρευνα εξετάστηκαν συνολικά 314 ασθενείς με COVID-19, εκ των οποίων οι 282 (90%) είχαν τουλάχιστον 1 στενή επαφή. Το σύνολο των επαφών που εξετάστηκαν στην έρευνα ήταν 753.

Όπως διαπιστώθηκε, το ιικό φορτίο του ασθενούς ήταν ο κύριος παράγοντας που επηρέαζε την πιθανότητα επιβεβαιωμένης με PCR μόλυνσης των επαφών του.

Το συνολικό ποσοστό των επαφών που μολύνθηκε με τον SARS-CoV-2 στο διάστημα της έρευνας ήταν 17% (125 από τις 753 επαφές). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το ιικό φορτίο του κάθε ασθενούς. Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με ιικό φορτίο μικρότερο από 1×106 αντίγραφα ανά mL το ποσοστό ήταν 12%, ενώ σε ασθενείς με ιικό φορτίο υψηλότερο από 1×1010 αντίγραφα ανά mL ήταν 24%.

Η πολυπαραγοντική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι για κάθε λογαριθμική (log10) αύξηση του ιικού φορτίου, η πιθανότητα μετάδοσης του ιού αυξανόταν κατά 30%.

Η επιστημονική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι το υψηλότερο ιικό φορτίο στις ασυμπτωματικές επαφές συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων COVID-19. Συγκεκριμένα, όταν το αρχικό ιικό φορτίο ήταν κάτω από 1×107 αντίγραφα ανά mL ο κίνδυνος εμφάνισης συμπτωμάτων ήταν 40%, ενώ σε τιμές πάνω από 1×1010 αντίγραφα ανά mL ο κίνδυνος αυξανόταν στο 66%.

Τέλος, το ιικό φορτίο φάνηκε να επηρεάζει και τη διάρκεια επώασης του ιού. Στους ασθενείς με το υψηλότερο ιικό φορτίο η διάρκεια αυτή ήταν 5 μέρες κατά μέσο όρο, ενώ σε αυτούς με το χαμηλότερο 7 ημέρες.

Φωτογραφία: Edmond Dantès

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα