Εμβόλιο Moderna: Δυνατή η Χορήγηση 2ης Δόσης σε Ασθενείς που Παρουσίασαν Αλλεργική Αντίδραση

2 ασθενείς που παρουσίασαν αλλεργική αντίδραση στην 1η δόση του εμβολίου της Moderna, έλαβαν κανονικά τη 2η δόση, χωρίς να παρουσιάσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η 2η δόση χορηγήθηκε στους ασθενείς με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο σταδιακής αύξησης της δόσης, το οποίο κατάφερε να περιορίσει την αλλεργική αντίδραση.

Από τους 2 παραπάνω ασθενείς, ο ένας παρουσίασε αντίδραση υπερευαισθησίας η οποία αντιμετωπίστηκε στο χώρο που έγινε ο εμβολιασμός, ενώ ο άλλος εκδήλωσε σοβαρή αλλεργική αντίδραση και μεταφέρθηκε στα επείγοντα.

3-4 εβδομάδες μετά τη χορήγηση της 2ης δόσης και οι δύο ασθενείς είχαν αναπτύξει IgG αντισώματα για την πρωτεΐνη ακίδα του SARS-CoV-2, γεγονός που δείχνει ότι το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό, παρά το διαφορετικό πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε κατά τη χορήγηση της 2ης δόσης, όπως έγραψαν οι γιατροί στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine. Ο ένας ασθενής δεν εκδήλωσε καμία αντίδραση στη 2η δόση, ενώ ο άλλος παρουσίασε ήπια συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης.

Πρωτόκολλο χορήγησης 2ης Δόσης σε Ασθενείς με Αλλεργία
Σειρά Δοσολογία και Συγκέντρωση
1 0.05 mL σε διάλυμα 1:10
2 0.05 mL πλήρους δόσης του εμβολίου
3 0.1 mL πλήρους δόσης του εμβολίου
4 0.15 mL πλήρους δόσης του εμβολίου
5 0.2 mL πλήρους δόσης του εμβολίου

Σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, οι ασθενείς που έχουν ιστορικό αλλεργιών στα συστατικά του εμβολίου, δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται. Το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς που παρουσίασαν αντιδράσεις υπερευαισθησίας στην 1η δόση του εμβολίου.

Και οι δύο ασθενείς που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν επαγγελματίες υγείας. Η πρώτη ήταν μία γυναίκα 64 ετών που παρουσίασε γενικευμένο κνησμό, κνίδωση και ταχυκαρδία μέσα σε 10 λεπτά από τη χορήγηση της 1ης δόσης. Μετά τη χορήγηση 50mg διφαινυδραμίνης, τα συμπτώματά της υποχώρησαν εντός 90 λεπτών.

Η δεύτερη ήταν μία γυναίκα 39 ετών που παρουσίασε κνίδωση στο θώρακα και το λαιμό 15 λεπτά μετά την 1η δόση του εμβολίου της Moderna. Τελικά εκδήλωσε ήπιο αγγειοοίδημα στο πρόσωπο μέσα σε 30 λεπτά, παρά το γεγονός ότι έλαβε θεραπεία με διφαινυδραμίνη από του στόματος (25mg). Ακολούθως μεταφέρθηκε στα επείγοντα και έλαβε 20mg ενδοφλέβιας φαμοτιδίνης και 125mg μεθυλπρεδνιζολόνης. Οι γιατροί παρακολούθησαν την πορεία της για 2 ώρες και έδωσαν εξιτήριο, καθώς δεν παρουσίασε άλλα συμπτώματα.

Οι ασθενείς προσήλθαν ξανά στο νοσοκομείο μετά από λίγες ημέρες και έκαναν εξετάσεις υπερευαισθησίας για τις ουσίες polyethylene glycol (PEG), polysorbate και το εμβόλιο της Moderna. Και στις 2 ασθενείς οι εξετάσεις αλλεργίας για το εμβόλιο της Moderna ήταν θετικές, ενώ για τις άλλες 2 ουσίες ήταν αρνητικές.

Στις 3 εβδομάδες, οι γιατροί χορήγησαν στις ασθενείς τη 2η δόση με το σχήμα που αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή με 5 διαδοχικές εγχύσεις κλιμακούμενης δόσης. Η 64χρονη γυναίκα δεν παρουσίασε κανένα σύμπτωμα με αυτό το σχήμα χορήγησης, ενώ η 2η παρουσίασε κνησμό μετά την 2η και την 5η έγχυση, ο οποίος ωστόσο υποχώρησε γρήγορα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς της μελέτης, τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν αλλεργία στην 1η δόση μπορούν να λάβουν κανονικά τη 2η, εφόσον αυτή χορηγηθεί με το τροποποιημένο σχήμα των 5 εγχύσεων. Προφανώς, στους ασθενείς αυτούς θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση από ειδικό ανοσολόγο και αλλεργιολόγο.

Ένας περιορισμός της έρευνας ήταν ότι δεν εξέτασε ασθενείς που παρουσίασαν αναφυλαξία μετά την 1η δόση. Επιπλέον, δεν εξέτασε τα επίπεδα της ανοσίας μετά την 1η δόση. Αν οι ασθενείς είχαν επαρκή ανοσία, τότε ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να γίνει χορήγηση 2ης δόσης.

Φωτογραφία: U.S. Secretary of Defense

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα